Vrijheid in Christus. Pasen

We gaan langzaam weer richting Pasen de voorbereidingen zijn al in gang gezet. Nog drie weken en de lente begint, moeilijk te geloven als je nu rond 7.00 uur opstaat en het nog donker en kil is. Soms lijkt ons leven ook wel op de winter periode, er lijkt maar geen einde aan te komen, waar blijft de zon, waar blijft de doorbraak, is er dan alleen maar wind, storm en bliksem? Ik moest denken aan Elia, in 1 Koningen 18 en 19; hij had een geweldige overwinning behaald,. God had Zijn grootheid, kracht en macht getoond, een overwinning over Lees meer…

Vrijheid in Christus. Het Jubeljaar.

Vrijheid in Christus. Het Jubeljaar. En Hij zei tegen mij: Het is geschied. Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde. Wie dorst heeft, zal Ik voor niets te drinken geven uit de bron van het water des levens. Wie overwint, zal alles beërven, en Ik zal voor hem een God zijn en hij zal voor Mij een zoon zijn. Openbaring 21:6 en 7. Enkele dagen geleden zijn we weer begonnen met een nieuw jaar, 2015. Ieder jaar hebben we verwachtingen voor het nieuwe jaar. In februari is het alweer 5 jaar geleden dat wij als Lees meer…

Beschikbaar !

Jesaja 6:8 ‘Daarop hoorde ik de stem des Heren, die zeide: Wie zal Ik zenden en wie zal voor Ons gaan? En ik zeide: Hier ben ik, zend mij.’ Wie zal Ik zenden? De vraag van God, God was op zoek naar boodschappers voor een volk in dat leefde in duisternis. Heer zend mij! Is het antwoord van de profeet Jesaja, er was in die tijd niemand meer die het woord van God aan Zijn volk overbracht. Jesaja twijfelt, ben ik wel geschikt om te spreken? Dan raakt God zijn lippen aan maakt hem rein en bekwaam. Ook in deze Lees meer…

Vrijheid in Christus

Op zondag 7 september start ons jaarthema Vrijheid in Christus. Tijdens de Bijbelstudie avonden, die we twee keer in de maand willen gaan houden richten we ons op de Vrijheid in Christus cursus van Neil T. Anderson. De doelstellingen van de cursus zijn dat de geweldige waarheden worden uitgelegd over, wat Jezus gedaan heeft, op zo’n manier dat iedere christen het leven, in Christus, zich eigen kan maken en onderdeel van het dagelijkse leven gaat worden. Het helpt elke gelovige de geestelijke strijd waarin we verwikkeld zijn te begrijpen en toe te rusten om te overwinnen. De autoriteit die we Lees meer…

Vrijheid in Christus

Vrijheid in Christus Dit najaar willen we graag als gemeente het thema “Vrijheid in Christus” gaan behandelen. De Vrijheid in Christus studie is gebaseerd op de twee bekendste boeken van Neil T. Anderson: Overwinning over de duisternis en De Bevrijder. Het is een duidelijke en effectieve manier om vruchtbare discipelen te worden. Deze studie helpt ons gelovigen de waarheid over wie we in Christus zijn eigen te maken; de strijd tegen de wereld, het vlees en de duivel te begrijpen en te overwinnen; de autoriteit die we nu hebben, persoonlijke en geestelijke strijd op te lossen, te begrijpen en persoonlijke Lees meer…

Overdenking juli en augustus

Wandelen in geloof, in Gods Shalom ! De zomer is aangebroken voor velen een periode om naar uit te zien, plannen worden of zijn al gemaakt om op vakantie te gaan. Voor de één betekent het een paar weken rust, zon, strand, ontspanning, lekker aan de waterkant, voor de ander juist een reden om actief te zijn, de bergen in, wandelen, op ontdekking gaan. Het is maar waar je van houdt, een zomer vol activiteiten of de rust; het gaat erom dat het iets doorbreekt. Het haalt ons uit de sfeer van presteren, tijdsdruk, het moeten; beiden kunnen je weer Lees meer…

Overdenking mei juni

Wandelen in geloof, nieuwe energie! Handelingen 2:1 -4: ‘En toen de Pinksterdag aanbrak, waren allen tezamen bijeen. En eensklaps kwam er uit de hemel een ge-luid als van een geweldige windvlaag en vulde het gehele huis, waar zij gezeten waren; en er vertoonden zich aan hen tongen als van vuur, die zich verdeelden, en het zette zich op ieder van hen; en zij werden allen vervuld met de heilige Geest en begonnen met andere tongen te spreken, zoals de Geest het hun gaf uit te spreken.’ Het voorjaar is begonnen de natuur laat dat duidelijk zien prachtige kleuren, het geurt Lees meer…

Overdenking maart en april

Wandelen in geloof, zaaien en oogsten. De dagen worden weer langer, het duurt niet lang meer of de lente komt een tijd van zaaien. Wij mogen weer in beweging komen! Lente kriebels! De zon die ons verwarmt en energie geeft. Net als in de natuur, in het onzichtbare, is al van alles bezig dat straks zichtbaar wordt. God geeft ons de lente om te zaaien. De Bijbel zegt in Genesis 8:22: ’Zolang de aarde bestaat, zal er een tijd zijn om te zaaien en een tijd om te oogsten.’ De wet van zaaien en oogsten is een onveranderlijk natuurlijk en Lees meer…

Overdenking januari

Wandelen in geloof, de wedloop lopen

Hebreeën 12:1-2: “Welnu dan, laten ook wij, nu wij door zo’n menigte van getuigen omringd worden, afleggen alle last en de zonde, die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt, terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de Leidsman en Voleinder van het geloof. Hij heeft om de vreugde die Hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht en zit nu aan de rechterhand van de troon van God.

(meer…)

Kerstdiensten

Op dinsdagavond is er kerstavonddienst van half 8 tot half 9 met veel zang en het Kerst verhaal, verzorgt door de muziekgroep. We willen graag met elkaar mooie Kerstliederen zingen. Vanaf 7 uur staat er een kopje koffie, thee klaar. 1e Kerstdag Om 10 uur Kerstviering met samenzang, inbreng van gemeente-leden en een korte overdenking. Na de dienst is er gelegenheid om nog gezellig na te praten onder het genot van een kopje koffie of thee. Daarna is iedereen welkom om voor de gratis kerstlunch.