We gaan langzaam weer richting Pasen de voorbereidingen
zijn al in gang gezet.
Nog drie weken en de lente begint, moeilijk te geloven als
je nu rond 7.00 uur opstaat en het nog donker en kil is.
Soms lijkt ons leven ook wel op de winter periode, er lijkt
maar geen einde aan te komen, waar blijft de zon, waar
blijft de doorbraak, is er dan alleen maar wind, storm en
bliksem?
Ik moest denken aan Elia, in 1 Koningen 18 en 19; hij had een geweldige
overwinning behaald,. God had Zijn grootheid, kracht en macht
getoond, een overwinning over Baäl en zijn priesters. Maar dan slaat
de angst toe bij Elia, er komen dreigementen en hij gaat op de vlucht;
laat mij maar sterven, ik zie geen uitweg meer uit deze duisternis.
God brengt hem naar de berg Horeb, daar verschuilt hij zich in de
rotswand. Heel herkenbaar, denk ik, als we het niet zien zitten kruipen
we vaak weg, verschuilen we ons. Plotseling is er dat natuur geweld,
wind, een aardbeving en vuur en in dit alles is de Heer niet, totdat
er een zachte bries klinkt. Elia gaat naar buiten en God spreekt
tot hem: ‘Wat doe je hier? Keer op je schreden terug”, met andere
woorden, ga terug daar waarvoor Ik je geroepen hebt en overwinningen
hebt gegeven.
Dat brengt me op die andere berg, Golgotha, een man hangend aan
het kruis; Jezus aan het kruis, stervend voor ons. Er kwam duisternis,
drie uur lang, de aarde beefde, rotsen scheurden en in dit alles was
God niet. “Waarom hebt gij mij verlaten!” riep Jezus uit en het werd
stil… Was het een nederlaag? Nee de grootste overwinning ooit, want
op de derde dag stond Hij op uit de dood!
Hij heeft de overheden en machten ontwapend en openlijk tentoongesteld
en zo over hen gezegevierd. Kolossenzen 2:15. Hij heeft gedaan
waarvoor God Hem geroepen heeft. Na de storm, de stilte, dan
Gods grote overwinning: het licht breekt door op de paasmorgen!
Zo geeft God ons het leven en mogen wij ook opstaan door de kracht
die Jezus uit de dood deed opstaan en breekt het licht door. Zo geeft
God ons overwinning over de duisternis.
Er is licht aan het eind van de tunnel. Gods zegen gewenst met dit
Paasfeest, Adri en Marjolijn van der Mast.

Categorieën: Overdenkingen