Woord en Geest brengen oogst voort

Pinksteren ligt net achter ons, voor het volk van Israël is het een feest van de eerste oogst. Oogst betekent opbrengst van dat wat geplant en gezaaid is. Voor dat het zover is moet er heel wat arbeid verricht worden. De grond moet voorbereid worden voor het zaad daarna is verzorging nodig en vooral veel water en zon. Gunstige omstandigheden bevorderen de groei, dus de mate van opbrengst als het oogsttijd is. Maar als het dan zover is na al het harde werk is de vreugde des te groter als de opbrengst wordt binnen gehaald. En datgene wat gezaaid is, Lees meer…

De lente is begonnen.

Een toepasselijke tekst uit de Bijbel is uit het mooie boek Hooglied. “Kijk! De winter is voorbij, voorbij zijn de regens, weggegaan. De bloemen zijn verschenen op het veld, nu breekt de zangtijd aan, het koerden van de duif klinkt op het land. De vijgenboom is al vol vruchten, de wijnstok rankt en geurt.” Hooglied 2: 11 en 12. Een liefdes boek geschreven door de zoon van David, Salomo. Maar nu in de tijd voor het Paasfeest, kunnen we het ook zo lezen, dat Jezus, de zoon van David, onze geliefde is. Hij heeft de wereld zo lief, dat Hij Lees meer…

Twaalf en een half jaar aan het roer

Afgelopen 28 augustus zijn wij alweer twaalf en een half jaar voorganger in de Bilt. Bijgaande foto genomen op een botter op het Eemmeer bij Spakenburg, het deed mij hieraan denken, aan het roer staan, de richting bepalen waarheen het schip moet gaan. De botter was bedoeld om te vissen, visvangst, dus gaat de boot daarheen waar de vis is. De bemanning en de boot is uitgerust, toegerust  omdat te kunnen doen, op elkaar ingespeeld zijn is van zeer groot belang. Voor een goede harmonie en vangst. Voor een gemeente is dat niet anders, als leider probeer je met de gemeente Lees meer…

De langste dag, de zomer is aangebroken.

Voor velen een vooruitzicht van vakantie. Dichtbij huis of ver weg. In het Bijbelboek Prediker 3 vers 1 staat, “er is een tijd voor alles wat er onder de Hemel is. Verder staat er in vers 12 en 13: “Ik heb vastgesteld dat voor de mens niets goeds is weggelegd,                    behalve vrolijk te zijn en van het leven te genieten. Want wanneer hij zich aan eten en drinken tegoed doet en geniet van al het goede dat hij moeizaam heeft verworven, is dat een geschenk van God. We mogen dus genieten Lees meer…

Zomertijd

Na een maand van rijke zonnestralen, staat dit in schril contrast met de gebeurtenissen met de oorlog in Oekraïne. Zoveel leed en verdriet in een maand tijd, onverstelbaar! In Genesis 8:21en 22 staat: “De geur van de offers behaagde de HEER, en hij zei bij zichzelf: Nooit weer zal ik de aarde vervloeken vanwege de mens, want alles wat de mens uitdenkt, van zijn jeugd af aan, is nu eenmaal slecht. Nooit weer zal ik alles wat leeft doden, zoals ik nu heb gedaan. Zolang de aarde bestaat, zal er een tijd zijn om te zaaien en een tijd om Lees meer…

Nieuwjaar 2022

De Feestdagen hebben we weer achter ons gelaten. Voor de één een mooie tijd geweest, voor een ander een eenzame tijd. Januari, de lange wintermaand, is voor velen een tijd om moeilijk doorheen te komen. Het is vaak koud en donker, dus niet uitnodigend om de natuur in te gaan. Toch zien de bomen er nu bijzonder uit, alleen de contour van de takken, ook kun je de oude nesten zien. Door de bladeren in de zomer zijn de takken dan niet te zien. Dit zijn de twee gezichten van onze loofbomen. Als mens kun je ook meerdere gezichten hebben. Lees meer…

Advent en Kerst

Vandaag begint de Advent periode. Een periode van uitzien naar Kerst. De komst van Jezus naar deze aarde. Dit is een herdenken, maar ook een vooruitzien naar de tweede komst van Jezus naar deze aarde. Niet als kleine baby, maar als de Zoon van God. Jezus is voor de zonde van de hele wereld gestorven aan het kruis. Maar Hij is na drie dagen opgestaan en na veertig dagen opgevaren naar de Hemel. Daar is Hij nu, aan de rechterzijde van God de Vader. Jezus heeft aan zijn volgelingen de Heilige Geest gegeven, tweeduizend jaar geleden, maar nog steeds geeft Lees meer…

Tentoonstelling Bijbelse Voorwerpen.

Maak een fascinerende reis door de cultuur van toen en ontdek Wijsheid voor het leven van nú! Op dinsdag 16 november kunt u komen kijken en luisteren bij de Nieuwstraatgemeente naar de tentoonstelling Bijbelse voorwerpen. Jaap Bönker is een echte verhalen verteller. Al meer dan twintig jaar verzameld hij gebruiksvoorwerpen uit Israël en omliggende landen. Inmiddels is zijn collectie uitgegroeid tot bijna 500 voorwerpen. Van muziekinstrumenten tot wapens, van wijnzakken tot dorssleeën, van ploeg tot pesachbord, van maalsteen tot kamelenzadels, geuren, oliën en nog heel veel meer. Aan de hand van deze voorwerpen neemt hij je mee op een fascinerende Lees meer…

Geloof is vertrouwen in verandering.

Geloof en vertrouwen staan dicht bij elkaar als het gaat om de betekenis van deze woorden. Geloof heeft ook te maken met hoop deze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Als er iets is dat we in deze onzekere tijd nodig hebben is het wel geloof/vertrouwen dat het goed komt. Soms kunnen we ons afvragen waar bepaalde dingen, gebeurtenissen of omstandigheden goed voor zijn, zeker als dit al een geruime tijd aanhoudt en het alleen maar erger lijkt te worden. Zou dit iets met ons zelf te maken kunnen hebben in hoeverre vertrouwen we op ons eigen inzicht en kunnen? “Vertrouw op Lees meer…

God zoeken.

Zes momenten, situaties om God te zoeken. Hoe belangrijk is het om juist nu in deze tijd van onzekerheid om God te zoeken? Een van onze menselijke eigenschappen is nog wel eens om troost of vervulling of erkenning te zoeken in andere zaken, of bij mensen in plaats van naar God toe te gaan. De bijbel zegt dit in Deuteronomium 4:29 “Dan zult u daar de HEERE, uw God, zoeken en u zult Hem vinden, als u Hem met heel uw hart en met heel uw ziel zoekt.” Hier onder zes momenten of situaties waarin we soms de neiging kunnen Lees meer…