Een toepasselijke tekst uit de Bijbel is uit het mooie boek Hooglied. “Kijk! De winter is voorbij, voorbij zijn de regens, weggegaan. De bloemen zijn verschenen op het veld, nu breekt de zangtijd aan, het koerden van de duif klinkt op het land. De vijgenboom is al vol vruchten, de wijnstok rankt en geurt.” Hooglied 2: 11 en 12.

Een liefdes boek geschreven door de zoon van David, Salomo. Maar nu in de tijd voor het Paasfeest, kunnen we het ook zo lezen, dat Jezus, de zoon van David, onze geliefde is. Hij heeft de wereld zo lief, dat Hij zijn leven gegeven heeft, zodat als je gelooft in wat Hij zegt, je gered wordt voor altijd. Door Hem is er ook een nieuw seizoen aangebroken. Ook willen wij dat in onze kerk vieren op eerste Paasdag met de Paasdienst.

Na de Paasdienst willen we gezellig met elkaar een high tea feest vieren.

Toen Jezus op aarde was, hield hij ook van gezellig eten met elkaar, zo is het fijn om ook daarin zijn voorbeeld te volgen, eten is om elkaar geven zoals vrienden dat ook doen.

Dan is er nog een bijzondere aankondiging. Het Mirakel van Frederik de Groot op vrijdag 21 april om 19.30 uur in onze kerk.

Als acteur had Frederik de Groot succes in televisieseries als ‘Medisch Centrum West’, ‘Herenstraat 10’en ‘De Fabriek’. Desondanks vond hij niet de voldoening waarnaar hij op zoek was. Uitstapjes langs goeroes, new age, yoga en diverse therapieën brachten Frederik in zijn zoektocht naar het ‘waarom?’ niets. “Tot het moment dat hij een kerkje in Staverden binnenstapte om een naaste eer te bewijzen. De ervaring in dat kerkje heeft hem het geloof gegeven.”

Een theatrale preek. In de voorstelling neemt Frederik je mee in de levens veranderende ervaring die hij daar had. Hoe zijn waarom vragen werden beantwoord en zijn leven zin kreeg. Over die ervaring heeft Frederik de Groot de theatrale preek “Het mirakel van Christus Jezus” geschreven. Hij speelt de Vlaamse wetenschapper H.J. Grotius die zijn publiek meeneemt op een wonderbaarlijke reis. Frederik de Groot neemt je mee langs Toon Hermans, de Messiah van Händel en American football. Het verhaal ondersteund met liederen duurt ruim een uur. Na afloop is er volop gelegenheid om na te praten en vragen te stellen. De toegang is gratis.

Categorieën: Overdenkingen