Dit is alweer de laatste (zon)dag van 2023

Een jaar waarin het wereldnieuws helaas niet veel beter geworden is. Het is alleen maar slechter geworden. Een jaar van extremen.

Voor onze gemeente is het een bijzonder jaar van groei geweest. Groei van gezinnen, groei van activiteiten, groei van ontmoetingen, groei van liefde en gezelligheid in onze gemeente.

Ontmoetingen op de dinsdag ochtenden met koffie drinken, de huiskring in Bilthoven, de gebedsbijeenkomst op de woensdagavond. Maaltijden op de vrijdagavond. God doet geweldige wonderen in de gemeente! Aan God alle eer daarvoor!

Activiteiten

Elke zondagochtend  is er om 10.00 uur samenkomst voor het hele gezin met

een boodschap van vergeving en redding die zich uit in blijdschap en liefde door de genade van Jezus. Lofprijzing en aanbidding nemen daarbij een belangrijke plaats in. De prediking is gebaseerd op de Bijbel, het Woord van God.

Voor de kleinste kinderen is er een crèche.

Voor de basisschoolleeftijd is er een speciale kinderdienst.

Voor de dienst van 9.45-9.55 uur en na afloop is er gelegenheid voor gebed.

Na de dienst is er voor iedereen een kopje koffie of thee met iets lekkers erbij en is er gelegenheid voor een gesprek.

Elke eerste zondag van de maand is er naast de prediking ook viering van het Avondmaal, dan staan we stil bij Jezus dood en opstanding met brood en wijn.

Ons fundament

Volle evangelie betekent de “blijde boodschap” in al zijn volheid, zoals deze verkondigd werd door Jezus Christus. De “volledige boodschap” zoals deze door profeten reeds werd aangekondigd en door Jezus Christus zelf werd bevestigd in Zijn leven en werken.

Doel

De gemeente stelt zich ten doel de verkondiging van Gods Woord, de Bijbel zodat de mensen tot geloof komen in Jezus Christus en dat het koninkrijk van God doorbreekt door de kracht van de Heilige Geest in het leven van elk persoon met het doel dat de uitwerking daarvan zichtbaar wordt.

Droom

Onze droom is dat de gemeente groeit in aantal en diepgang. Genezing, herstel en bevrijding meer en meer zichtbaar wordt naar geest, ziel en lichaam.

Leiderschap

Sinds november 2008 hebben Adri en Marjolijn het leiderschap van de VEG overgenomen.

Zij zijn verantwoordelijk voor de geestelijke taken van de gemeente en daarnaast samen met het bestuur voor de praktische zaken.

Historie VEG de Bilt

De gemeente is in 1965 als huiskring begonnen. Omdat deze huiskring groeide, werd er vanaf september 1969 een zaal gehuurd in “de Meteoor” aan de Planetenbaan.

In juli 1974 kon het voormalig wijkgebouw van de Hervormde Kerk aan de Vinkenlaan aangekocht  worden en werd dat in gebruik als ons nieuwe kerkgebouw.

Een nieuwe verhuizing bracht ons in oktober 1994 naar de Nieuwstraat 47. Daar werd de voormalige brandweerkazerne gekocht, ons huidig gebouw. Aardig detail is, dat er voordat de brandweerkazerne gebouwd werd, er ook een kerkje gestaan heeft (vanaf 1901).

Giften

De gemeente is erkend als ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling via de VPE. (groepsbeschikking Vereniging van Pinkster- en Evangeliegemeenten)

Uw gift mag u overmaken op IBAN: NL82RABO0308330927 BIC: RABONL2U t.n.v. Volle Evangelie Gemeente De Bilt.

Categorieën: Overdenkingen