Op het moment dat ik dit schrijf, regent het. Op het dakraam hoor en zie ik de regen druppels. Het is geen stort of hoosbui, maar een gestadige milde regen. Goed voor de tuin, de grond gaat open en krijgt de tijd om het water op te nemen.

In Deuteronomium 11:13-15  God geeft Zijn volk een belofte: “Als u de geboden gehoorzaamt die ik u vandaag voorhoud, en de HEER, uw God, liefhebt en Hem met hart en ziel dient, belooft de HEER: ‘Ik zal jullie land op de juiste tijd regen geven, in het najaar en in het voorjaar. Je zult je oogst binnenhalen, graan, wijn en olie, en Ik zal groene weiden geven voor je vee. Je zult er volop te eten hebben. Gehoorzaam Mij en Ik zal jullie zegenen met een goede oogst, geven dat wat nodig is vroege en late regen.”

Beloften van God zijn bijna altijd gekoppeld aan gehoorzaamheid, Hem liefhebben en daarop reageren met actie.

Er zijn arbeiders nodig om de oogst binnen te halen. Dan moet je daar zijn waar de oogst is. Ruth de schoondochter van Naomi moest aren rapen op het land van Boaz daar waar gemaaid werd.

Verlangen wij niet allen naar een nieuw seizoen? Het voorjaar met de zon die ons zijn warmte geeft en licht  dat de duisternis verdrijft. We bloeien op krijgen weer energie, misschien plannen maken, oppakken wat is blijven liggen.

Zo ook geestelijk. Ik ervaar dat we in een seizoen zijn gekomen waar we al een deel van wat we gezaaid hebben kunnen oogsten. Er is al opbrengst, maar zoals er verschillende gewassen zijn die op verschillende tijden groeien is het ook van belang dat we daar oog voor hebben, blijven zaaien en investeren.

Geduld opbrengen en blijven verwachten in geloof dat het opkomt.

Samen delen; wat houdt jou bezig, waar heb je behoefte aan?

Ook blijven investeren in de vrijdagavonden. Maaltijden, thema avonden mensen blijven uitnodigen.

Ook de andere activiteiten: samen bidden, koffieochtenden, huiskring.

Mooi om te zien hoe ieder gemeentelid zijn plek vindt in de gemeente en zich inzet voor groei en daarvoor zijn of haar talenten gebruikt. Het afgelopen kerstfeest was daar een mooi voorbeeld van.

Een ding is van het allergrootste belang: Zoek eerst het koninkrijk van God! Jezus op de eerste plaats! Hij is het waar alles om draait.

Hij is onze leidsman. In Hem, door Hem, uit Hem en tot Hem zijn alle dingen. Dat is waar Deuteronomium 11:13 mee begon: Gehoorzaamheid aan God.

Ik geloof dat God onze trouw en toewijding ziet en dat Hij Zijn belofte van een grote oogst, doet uitkomen.

Gods liefde en genade toegewenst.

Categorieën: Overdenkingen