Voor velen een vooruitzicht van vakantie. Dichtbij huis of ver weg.

In het Bijbelboek Prediker 3 vers 1 staat, “er is een tijd voor alles wat er onder de Hemel is.

Verder staat er in vers 12 en 13: “Ik heb vastgesteld dat voor de mens niets goeds is weggelegd,                    behalve vrolijk te zijn en van het leven te genieten. Want wanneer hij zich aan eten en drinken tegoed doet en geniet van al het goede dat hij moeizaam heeft verworven, is dat een geschenk van God.

We mogen dus genieten van God in dit leven.

Maar hoe kan een mens genieten van het leven? Dat staat een stukje verder in dat hoofdstuk, ontzag hebben voor God! Dat wil niet zeggen dat we bang voor God hoeven te zijn, nee als we leven volgens Gods richtlijnen, is dat niet nodig. En zelfs als dat niet lukt, wat iedereen wel overkomt, wil God ons vergeven en krijgen we een nieuwe kans.

Jezus zegt tegen ons, ‘Ik ben het licht dat naar de wereld gekomen is, opdat iedereen die in mij gelooft niet langer in de duisternis blijft. Dit staat in het evangelie van Johannes 12:46. Daar hebben we dus de langste dag niet voor nodig. Dat geldt voor elke dag van het jaar.

Wanneer we duisternis in ons leven voelen, omdat we verdriet hebben of omdat we ziek zijn, mogen we naar Jezus toegaan en aan Hem onze zorgen bekend maken, want in datzelfde Bijbelboek staat in hoofdstuk 8 vers 12, ‘Jezus nam opnieuw het woord. Hij zei: Ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft. Misschien is er, om welke reden ook, geen plezier in het leven, Jezus is naar deze wereld gekomen, om blijdschap te brengen. Onder welke omstandigheden we ook leven.

God wil ieder mens geven wat die nodig heeft, maar we moeten wel naar Hem toekomen en Hem erom vragen. God heeft voor ieder mens een speciaal plekje in zijn hart en houdt van ieder mens. Hij heeft uw en mijn geluk voor ogen. Ook wij willen u graag een gelukkige zomertijd toewensen. Adri en Marjolijn van der Mast.

Categorieën: Overdenkingen