Een nieuwe Gemeente-bemoediging 6 – Ruimte

Goede morgen broeders en zusters, Ruimte, afstand houden, anderhalve meter, dat lijkt veel, maar is tegelijkertijd beklemmend. Het is één van de regels om te voorkomen besmet te raken met het corona virus. Deze, naast de nog vele andere maatregelen waar we rekening mee moeten houden. Naarmate de tijd voort duurt hebben we vaak zelf ideeën hoe we die regels moeten houden. En zijn we ook zo goed om dat anderen op te leggen. Regels zijn op zich goed als ze ons beschermen, als ze er zijn tot ons welzijn. Maar regels zijn ook moeilijk te houden, vooral als anderen Lees meer…

Een nieuwe Gemeente bemoediging –  Uitdaging!

Het nieuwe normaal is niet normaal. Zo heeft God het niet bedoeld. God zei: “Het is niet goed dat de mens alleen is, Ik ga voor hem een helper maken iemand gelijk aan hem.” Genesis 2:18 ‘Het is niet goed,’ dacht God, de Heer, ‘dat de mens alleen is. Ik zal iemand maken die bij hem past, die naast hem kan staan.’  GN vertaling. God schiep de mens om relatie te hebben gelijk aan Hem, wij zijn geschapen om relatie te hebben. Als God spreekt over kennen, dan is dat niet bedoeld kennis over iemand te hebben, want dat kan Lees meer…

Een herder zonder kudde en een kudde zonder herder.

Lieve broeders en zusters. Nu het weer lente is, zijn hier in Nijkerk de schapen weer buiten, ze lopen in het grasland langs de ringweg. Wat mij opvalt, er is geen herder te bekennen, de schapen lopen vrij rond in een groot afgerasterd gebied. Dit biedt hen voldoende veiligheid gezien de rust die er heerst, de lammetjes huppelen vrolijk rond, de moeders grazen en hier en daar liggen er schapen lekker te luieren in het voorjaar’s zonnetje. Natuurlijk is er wel een herder want hij is degene die telkens op een andere plek de omrastering plaatst waar weer voldoende gras Lees meer…

Bouwen aan het Fundament. De God van overvloed, de God van zoveel meer.

Johannes 10:10 Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed hebben. Wat een krachtige en bemoedigende woorden die Jezus hier uitspreekt en die woorden zijn bedoeld voor allen die Hem, Jezus, als Heer en redder van hun leven aannemen. Jezus spreek hier over leven. Hij spreekt over het eeuwige leven, maar ook over het leven in het heden. Mensen zonder Jezus zijn levend dood, daar spreekt de Bijbel over: geen hoop, geen toekomst. Voor hen is het glas al half leeg, maar voor degene die geloven, is het glas half vol, sterker nog, het glas is gevuld, zo vol dat Lees meer…

Bouwen aan het Fundament – Hoe gaan wij het nieuwe jaar in wat verwachten wij ervan ?

Verandering, een nieuwe doorbraak of blijft alles bij het oude? Hebben we een keus? Ja, ik denk van wel. Mark Zuckenberg schreef dit: “Het grootste risico is om geen risico te nemen.” In een wereld die snel veranderd, is de enige strategie om te falen de keus om geen risico te nemen. Met andere woorden, als je niets doet, verandert er ook niets en is het resultaat negatief, stilstaan is achteruitgang. Een nieuw jaar zonder angst/belemmeringen. Angst kennen we allemaal, het zit in onze menselijke natuur. Het geeft ons ook een zekere bescherming tegen gevaar of gevaarlijke situaties. Angst ontkennen Lees meer…

Bouwen op het Fundament. Op zoek naar….

We zijn allemaal wel eens wat kwijt en wat doe je dan? Je gaat zoeken waar het gebleven is. Je probeert je ter herinneren waar je het hebt neergelegd en hoe  vervelend is het, als je het niet meer weet. Die ervaring hebben wij ook gehad na onze verhuizing, hoe zorgvuldig we het ook hebben ingepakt en de dozen gemerkt met wat erin zit, zijn er toch altijd dingen die op één of andere manier kwijtraken. Je gaat het pas missen op het moment dat je eraan denkt of je het nodig hebt. Dat wordt dus zoeken. Het kan ook Lees meer…

Bouwen op het Fundament Fundament en gebouw

1 Korinthe 3: 10-11  “Naar de ​genade​ Gods, die mij gegeven is, heb ik als een kundig bouwmeester het fundament gelegd, waarop een ander voortbouwt. Maar ieder zie wel toe, hoe hij daarop bouwt. Want een ander fundament, dan dat er ligt, namelijk ​Jezus​ ​Christus, kan niemand leggen.” Een fundament, hoe belangrijk is dat? Regelmatig lees je in de krant dat er een gebouw is ingestort, oorzaak? Een verkeerd of slecht fundament. Alles staat of valt, op den duur, als het fundament goed of slecht is. Zelf heb ik in de jaren dat ik als loodgieter werkte, genoeg funderingen gezien. Daar Lees meer…

Geloof in actie – Op reis.

We hebben het allemaal wel eens meegemaakt, een vakantie of een dagje, dat uitliep op een teleurstelling; ondanks dat je een goede voorbereiding hebt gedaan en alles goed had uitgezocht, zoals plaats, land, hotel, enzovoort. Wat kon er mis gaan? Misschien datgene wat er beloofd was niet overeen kwam met de werkelijkheid. Zelfs al komt het redelijk dicht in de buurt van wat het reisbureau en de informatie folders zeggen, een groot deel van een geslaagde reis is afhankelijk van jouw opstelling en verwachting. Een paar jaar geleden was er een programma van de EO, bestemming onbekend. Daar werd aan Lees meer…

Geloof in Actie  –  Er op uit. Van Pasen naar Pinksteren.

  Psalm 62:2 en 3 Bij God alleen kom ik tot rust, Hij is mijn behoud. Hij is voor mij een rots, een toevluchtsoord, een vesting: hoe zou ik dan bezwijken! De Keukenhof, daar moet je geweest zijn! Massaal gingen de mensen tijdens Pasen daar naartoe. Het was zo vol en druk dat er een oproep kwam om maar niet meer te komen, er was geen parkeerplek meer. Dit is maar een voorbeeld van een attractie waar iedereen van zegt: “geweldig’! Ik kan nog veel meer dingen opnoemen, dit geldt ook voor andere prachtige plekken over heel de wereld. Maar ook Lees meer…