Geloof is vertrouwen in verandering.

Geloof en vertrouwen staan dicht bij elkaar als het gaat om de betekenis van deze woorden. Geloof heeft ook te maken met hoop deze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Als er iets is dat we in deze onzekere tijd nodig hebben is het wel geloof/vertrouwen dat het goed komt. Soms kunnen we ons afvragen waar bepaalde dingen, gebeurtenissen of omstandigheden goed voor zijn, zeker als dit al een geruime tijd aanhoudt en het alleen maar erger lijkt te worden. Zou dit iets met ons zelf te maken kunnen hebben in hoeverre vertrouwen we op ons eigen inzicht en kunnen? “Vertrouw op Lees meer…

God zoeken.

Zes momenten, situaties om God te zoeken. Hoe belangrijk is het om juist nu in deze tijd van onzekerheid om God te zoeken? Een van onze menselijke eigenschappen is nog wel eens om troost of vervulling of erkenning te zoeken in andere zaken, of bij mensen in plaats van naar God toe te gaan. De bijbel zegt dit in Deuteronomium 4:29 “Dan zult u daar de HEERE, uw God, zoeken en u zult Hem vinden, als u Hem met heel uw hart en met heel uw ziel zoekt.” Hier onder zes momenten of situaties waarin we soms de neiging kunnen Lees meer…

De lockdown.

Hoe ervaren wij de lockdown? Hoe groot is de invloed daarvan op ons dagelijks leven? Was het al niet zo dat we heel beperkt waren in onze vrijheid! Eén van de moeilijkste regels is toch wel het beperkte contact met andere mensen. Het is zo als het woord  “lock” zegt: op slot, vast,  gevangen, geen vrijheid. En het woord down spreekt ook nog van teneergeslagen. Zo zouden we ons kunnen voelen, zeker als we onze emoties en gevoelens de overhand laten krijgen. Als ik de krant lees, of naar het journaal kijk, of naar van die informatie- en praatprogramma’s, of Lees meer…

Een bemoedigend en aansporend woord

Bijeen komen, nu even niet verstandig. Mag wel, maar er wordt een beroep op ons gedaan om zoveel mogelijk contacten te vermijden. Wordt ons het geloven ontzegt of afgenomen? Nee nog niet, wie weet dat die tijd van vervolging ook hier gaat komen. En ja, de kerken, de gelovigen, staan onder druk. Veel kan niet doorgaan maar dankzij alle mogelijkheden die er nu zijn om toch het Woord van God te horen, wordt er zelfs bij sommige kerken meer geluisterd naar de online diensten dan dat er normaal op zondag in de kerk zouden zijn. Ik geloof aan de hand Lees meer…

God met ons!  

Wat een jaar ligt er achter ons, wie had dat gedacht toen we elkaar in januari 2020 een gezegend en gelukkig  nieuwjaar wensten? Zeker, ik denk dat er vele zegeningen zijn geweest, maar hoe snel vervagen die  als we stilstaan bij alles wat er door de wereldwijde pandemie is veroorzaakt. Voor velen werd het leven stil gezet, ook voor ons als christenen en voor de gemeente waren en zijn het rare tijden. Eerst een lockdown in het voorjaar, daarna aangepaste diensten zonder het voor ons zo essentiële zingen en aanbidden. En nu weer een paar weken niet samenkomen. Voor het Lees meer…

Onze kerk gaat even dicht

Lieve mensen, wat leven we in een rare tijd! Wat een angst en wat een verdriet. Wat een onzekerheid en misschien wel een lichtpuntje komend jaar. Maar nu is het bijna Kerst en is er weer een lockdown. Ook onze kerk gaat even dicht. Geen muziek, geen kerstboom, geen kerkdiensten. Jezus is naar deze wereld gekomen om licht te brengen, want hij is het Licht. Wij wensen u ondanks alles goede Kerstdagen toe en Gods zegen voor het nieuwe jaar. Namens de Nieuwstraatgemeente, (Nieuwstraat 47) Adri en Marjolijn van der Mast.  

Open Doors op zondag 20 december bij de Nieuwstraatgemeente in De Bilt.

Op zondag 20 december zal er van de organisatie Open Doors een spreker komen in de Nieuwstraatgemeente op de Nieuwstraat 47 in De Bilt. Meer dan 100 miljoen mensen in zo’n vijftig landen worden vervolgd of verdrukt omdat ze christen zijn. Zij leven onder voortdurende druk of dreiging. Om meer over deze vervolgde christenen te horen hebben wij een spreker van Open Doors uitgenodigd om daarover te vertellen. Tijdens de dienst wordt er een collecte gehouden; de opbrengt hiervan zal volledig besteed worden aan het werk van de vervolgde Kerk. De dienst begint om 10.00 uur. Onze kerk is volledig Lees meer…

We gaan weer samenkomen!

Lieve broeders en zusters, In het Bijbelboek Prediker lezen we: ‘Alles heeft zijn uur en tijd in dit leven’(3:1). We hebben een tijd gehad van niet samenkomen en willen vanaf zondag 14 juni graag weer gaan samenkomen in de Nieuwstraatgemeente. De kerkzaal is ingericht dat we volgens de regels van het RIVM weer veilig kunnen samenkomen. We hebben dit allemaal gemist. Om dit te kunnen doen, moeten wij ons wel aan de regels houden. We zijn al aan heel veel regels gewend geraakt, maar toch willen wij ze u onder de aandacht brengen: Bij de ingang de handen met gel Lees meer…

Een nieuwe Gemeente-bemoediging 6 – Ruimte

Goede morgen broeders en zusters, Ruimte, afstand houden, anderhalve meter, dat lijkt veel, maar is tegelijkertijd beklemmend. Het is één van de regels om te voorkomen besmet te raken met het corona virus. Deze, naast de nog vele andere maatregelen waar we rekening mee moeten houden. Naarmate de tijd voort duurt hebben we vaak zelf ideeën hoe we die regels moeten houden. En zijn we ook zo goed om dat anderen op te leggen. Regels zijn op zich goed als ze ons beschermen, als ze er zijn tot ons welzijn. Maar regels zijn ook moeilijk te houden, vooral als anderen Lees meer…

Een nieuwe Gemeente bemoediging –  Uitdaging!

Het nieuwe normaal is niet normaal. Zo heeft God het niet bedoeld. God zei: “Het is niet goed dat de mens alleen is, Ik ga voor hem een helper maken iemand gelijk aan hem.” Genesis 2:18 ‘Het is niet goed,’ dacht God, de Heer, ‘dat de mens alleen is. Ik zal iemand maken die bij hem past, die naast hem kan staan.’  GN vertaling. God schiep de mens om relatie te hebben gelijk aan Hem, wij zijn geschapen om relatie te hebben. Als God spreekt over kennen, dan is dat niet bedoeld kennis over iemand te hebben, want dat kan Lees meer…