Goede morgen broeders en zusters,

Ruimte, afstand houden, anderhalve meter, dat lijkt veel, maar is tegelijkertijd beklemmend. Het is één van de regels om te voorkomen besmet te raken met het corona virus. Deze, naast de nog vele andere maatregelen waar we rekening mee moeten houden. Naarmate de tijd voort duurt hebben we vaak zelf ideeën hoe we die regels moeten houden. En zijn we ook zo goed om dat anderen op te leggen. Regels zijn op zich goed als ze ons beschermen, als ze er zijn tot ons welzijn. Maar regels zijn ook moeilijk te houden, vooral als anderen ze moeilijker maken dan ze zijn. Het valt ook niet mee om ze allemaal goed te doen en vergeet je er één, dan wordt je daar soms door anderen direct op afgerekend. Bijvoorbeeld wat ik meemaakte, terwijl ik netjes in de rij stond te wachten, een jonge man al bellend tussen mij en degene die voor mij stond in de rij door liep, dus even niet oplette op de anderhalve meter regel…. direct door de vrouw achter mij de huid vol gescholden werd. Zo worden regels ook een last als er oordeel bij komt kijken. Je voelt je dan van je vrijheid berooft.

God had het volk de wet of eigenlijk de Torah gegeven, wat onderwijzing betekent. Je zou kunnen zeggen levenslessen, daar waar je verder mee komt in het leven, groeiruimte en bescherming.

Israël Gods volk had het daar al moeilijk genoeg mee, daar lezen we steeds weer over in  het Oude Testament. In de tijd van Jezus was dat niet anders, er waren daar de Schriftgeleerde en Farizeeërs die er nog een schepje boven op deden en er eigen wetten en regels aan toevoegden. Dit alles werd de mens tot een last, een juk die bijna niet te dragen was. Wie kon er gered worden, wie zou eeuwig leven ontvangen, wie kon onder het oordeel uit komen? Niemand zou dit kunnen! God wist dit en had al voorzien in een oplossing namelijk Zijn Zoon Jezus. Hij zou degene zijn die voor ons de wet volbrengen zou.

Galaten 4:4-5 Maar toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God Zijn Zoon uit, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, om hen die onder de wet waren, vrij te kopen.

Een veroordeelde man, die in de gevangenis tot geloof kwam, zei dit: ‘nu ik Jezus heb leren kennen, voel ik mij vrijer hier in deze cel, dan dat ik ooit buiten heb ervaren.’

Echte vrijheid word niet bepaald door de ruimte om je heen, maar door degene die je die vrijheid geeft.

Galaten 5:1 Sta dan vast in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft, en laat u niet weer met een juk van slavernij belasten.

Deze vrijheid houdt veel meer in dan anderhalve meter, het geeft je ruimte om te leven.

We mogen dan beperkt zijn in onze bewegingsvrijheid, wat zeker niet makkelijk is en soms tot verdrietige situaties leidt, het vraagt zeker aanpassingen ook als we straks weer willen samenkomen in de gemeente.

Maar de vrijheid die wij in Christus Jezus mogen ervaren is zoveel meer, het is leven vanuit Gods waarheid, Johannes 8: 32en 36 en u zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u vrijmaken. Als dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn. Is dat niet bijzonder? Er is een vertaling uit het Engels die zegt in 1 Johannes 5:12  Wie de Zoon heeft, heeft dat leven!

Ik sluit af met het gebed van Jabes:

“Wil mij toch overvloedig zegenen en mijn gebied vergroten (ruimte geven); laat uw hand met mij zijn; weer van mij het kwade, zodat mij geen smart treft!” En God schonk wat hij [Jabes] had gevraagd. (1 Kronieken 4:10)

God wil ons letterlijk en geestelijk ruimte geven echte vrijheid dat mag jou en mijn gebed zijn.

 

Een prachtig Hillsong lied met vertaling, Hillsong in het Nederlands:

In u weet ik wie ik ben. van You tube:

Wie ben ik, dat de hoogste Heer mij welkom heet.
Hij vond mij toen ik verloren was. O, Hij houdt van mij. O, Hij houdt van mij

Wie de Zoon bevrijdt, is voor altijd vrij.
‘k Ben een kind van God, Ja Zijn kind

Uw genade heeft mij verlost, Ik ben vrijgekocht.
Ik was gebonden door zonden, maar Jezus stierf voor mij. Ja, Hij stierf voor mij

Wie de Zoon bevrijdt, is voor altijd vrij. ‘k Ben een kind van God. Ja Zijn kind
In mijn Vaders huis, is er plaats voor mij. ‘k Ben een kind van God. Ja Zijn kind

Ik ben gekozen, niet verlaten. In U weet ik wie ik ben, U bent voor mij,
U bent met mij. In U weet ik wie ik ben, In U weet ik wie ik ben

Wie de Zoon bevrijdt, is voor altijd vrij, ‘k Ben een kind van God. Ja Zijn kind
In mijn Vaders huis, is er plaats voor mij. ‘k Ben een kind van God. Ja Zijn kind.

Ik ben gekozen, niet verlaten. In U weet ik wie ik ben, U bent voor mij
U bent met mij. In U weet ik wie ik ben, In U weet ik wie ik ben, In U weet ik wie ik ben!

Gods zegen gewenst, en wij hopen elkaar snel weer te ontmoeten.

Adri en Marjolijn.

Categorieën: Overdenkingen