Zes momenten, situaties om God te zoeken.

Hoe belangrijk is het om juist nu in deze tijd van onzekerheid om God te zoeken? Een van onze menselijke eigenschappen is nog wel eens om troost of vervulling of erkenning te zoeken in andere zaken, of bij mensen in plaats van naar God toe te gaan.

De bijbel zegt dit in Deuteronomium 4:29 “Dan zult u daar de HEERE, uw God, zoeken en u zult Hem vinden, als u Hem met heel uw hart en met heel uw ziel zoekt.”

Hier onder zes momenten of situaties waarin we soms de neiging kunnen hebben  ons, áf in plaats van, náár God toe te wenden:

  1. Als we gezondigd hebben: “En Mijn volk, waarover Mijn Naam is uitgeroepen, in ootmoed buigt en bidt, en zij Mijn aangezicht zoeken, en zij zich bekeren van hun slechte wegen, dan zal Ík vanuit de hemel horen, hun zonden vergeven en hun land genezen.” (2 Kronieken 7:14).

Als je gezondigd hebt, ren dan niet van God weg, maar ren naar Hem toe. Sta niet toe dat schaamte/schuldgevoel jou bij Hem weghoudt.

Ik heb dit menigmaal horen zeggen, dat iemand die de fout is ingegaan daarmee worstelt en probeert in eigen kracht het goed te maken. Of loopt een lange tijd met een schuldgevoel en durft daarmee niet naar God te gaan. Het ontwijken van het avondmaal is dan ook zo`n ding, vergeet niet dat Gods genade en vergeving er altijd is.

  1. Als we ons geestelijk opgedroogd voelen: “God, U bent mijn God! U zoek ik vroeg in de morgen; mijn ziel dorst naar U, mijn lichaam verlangt naar U in een land, dor en dorstig, zonder water.” (Psalm 63:2).

Als je een afstand voelt tussen jou en God, of je voelt je geestelijk droog, stel dan niet uit! Zoek Hem vroeg. Als de grond van  planten droog voelt, moet je ze water geven, wacht niet tot ze bruin worden en bijna dood zijn. Als de grond droog is en de bladeren beginnen te hangen, hebben ze meteen water nodig en zo is het ook als je je geestelijk droog voelt. Een van de sleutels tot het gezond houden van  ons geestelijk leven, is om er op tijd bij te zijn. (Geestelijke droogte kan tot verkeerde keuzes leiden.)

  1. Als we bang zijn: “Ik heb de HEERE gezocht en Hij heeft mij geantwoord, en mij gered uit al wat ik vrees.” (Psalm 34:5).

Angst kan je verlammen, je leven stil leggen, laat het niet zover komen. Als je bang of angstig bent, is het tijd om de Heer te zoeken. Als je Hem zoekt, kun je verwachten dat je bevrijd zult worden van al je angsten! Zoek bemoediging in Zijn woord.

  1. Als we in de problemen zitten: “Op de dag van mijn nood zoek ik de Heer, bij nacht hef ik mijn handen, rusteloos, mijn ziel laat zich niet troosten.”  (Psalm 77:3, NBV). In Hosea 5:15 zegt de Heer: “In hun benauwdheid zullen zij Mij ernstig zoeken.”

Ik heb genoeg momenten mee gemaakt, dat ik God ernstiger heb gezocht wanneer ik in de problemen zat of strijd ervoer.  Problemen en strijd zorgen ervoor dat we op onze knieën gaan. Als jij vandaag in de problemen zit, zoek Hem dan! Stel niet uit!

  1. Als alles goed gaat: “Vraag naar de HEERE en Zijn kracht, zoek Zijn aangezicht voortdurend.” (Psalm 105:4).

Misschien is dit wel het belangrijkste moment om Hem te zoeken. Laten we nooit zelfgenoegzaam worden en denken dat we God niet nodig hebben als alles goed gaat. Voorspoed kan soms een gevaarlijke afleider zijn, hoe belangrijk is het dan om Hem te danken en te eren voor Zijn gunstbewijzen en jezelf op te bouwen voor andere tijden en groeien in de genade van God.

  1. Continu: “Maar wie naar Mij luistert, zal veilig wonen, hij zal vrij zijn van angst voor het kwaad.” (Spreuken 1:33)

Weet je wie hier spreekt? Wie kan deze woorden zeggen?  Degene die hier spreekt ís de Wijsheid, de wijsheid van God. Wat een belofte, wat een aanbod!… ‘Als je naar Mij luistert, dan zul je veilig wonen en vrij zijn van angst voor het kwaad’. Als er iets is waar de mensen vandaag wereldwijd behoefte aan hebben en naar streven, dan is het zekerheid. Maar hier lezen we een aanbod voor totále zekerheid. Je zult veilig wonen, in alle rust, vrij van angst voor het kwaad. Je zult niet alleen lichamelijk veilig zijn, maar je zult ook vrij zijn van gepieker, onrust en zorg. Wat is het geheim? Het geheim ligt in het luisteren naar de juiste stem!… Dat is de stem van de Goddelijke wijsheid die spreekt door Zijn woord en door Zijn Geest en biedt de belofte aan van totale zekerheid en voortdurende, ononderbroken emotionele stabiliteit en vrede.

Hebreeën 2:9 “Maar wij zien Jezus, die voor een korte tijd beneden de engelen gesteld was vanwege het lijden des doods, opdat Hij door de genade Gods voor een ieder de dood zou smaken, met heerlijkheid en eer gekroond.”

Houd Jezus bestendig voor, richt je altijd op Hem en ervaar Zijn shalom.

Gods zegen gewenst. Adri en Marjolijn.

Categorieën: Overdenkingen