Hoe ervaren wij de lockdown? Hoe groot is de invloed daarvan op ons dagelijks leven? Was het al niet zo dat we heel beperkt waren in onze vrijheid! Eén van de moeilijkste regels is toch wel het beperkte contact met andere mensen.

Het is zo als het woord  “lock” zegt: op slot, vast,  gevangen, geen vrijheid. En het woord down spreekt ook nog van teneergeslagen. Zo zouden we ons kunnen voelen, zeker als we onze emoties en gevoelens de overhand laten krijgen.

Als ik de krant lees, of naar het journaal kijk, of naar van die informatie- en praatprogramma’s, of op het internet. Je wordt overspoeld met informaties, zoveel zogenaamde deskundigen, zoveel visies, zoveel theorieën en wie heeft gelijk? Wat is de waarheid? Hebben we nog wel invloed op ons eigen leven en omstandigheden? We zien dat veel mensen daar heel veel moeite mee hebben, zoveel zelfs dat sommige bereid zijn om op te staan tegen het gezag en alle perken te buiten gaan. Opgekropte emoties komen ongecontroleerd eruit met alle gevolgen van dien.

Hoe ga je daar mee om en waar richt je je op? Jezus zegt: “Ik ben de weg, de waarheid en het leven“ Johannes 14:6.

Gevangen gezet: Lees het verhaal van Paulus en Silas eens in Handelingen 16:19-34. Zij verkondigen het evangelie en worden daardoor opgepakt gemarteld en uiteindelijk in de gevangenis gegooid, zelfs daar nog in een blok geboeid.

Wat een vooruitzicht hadden die twee, eerst al de pijn van de marteling en ze konden niet eens hun wonden verzorgen, want ze zaten vast in een blok. Geen bewegingsvrijheid, het was ook nog donker, geen daglicht. Paulus en Silas wisten maar al te goed wat er met christenen kan gebeuren. Ooit was Paulus zelf een christenvervolger. Al met al, geen prettig vooruitzicht, geen licht aan het eind van de tunnel.

Wat zouden ze kunnen doen? Misschien uithuilen, klagen bij elkaar, zelf beklag? Daarmee raak je alleen nog verder in de put. Je kunt dat dagen volhouden, maar vrij kom je daarmee niet.

Heel hard om hulp roepen, wie hoort ze? Wie luistert naar ze? De gevangen om hen heen zaten zelf ook vast-(gebonden), van hen konden ze ook geen hulp verwachten en de bewaker, die was dat wel gewend en zou daar niet op reageren. Een hopeloze situatie dus.

Maar dan midden in de nacht, in het donkerste moment gaan Paulus en Silas bidden en God loven. Er staat: ze zongen Gods lof vers 25. “Maar omstreeks middernacht baden Paulus en Silas en zongen Gods lof, en de gevangenen luisterden naar hen.” Toen kwam er reactie God hoort! Psalm 50: 23 “Wie dank offert, zal Mij eren; wie de rechte weg gaat, zal Ik Gods heil doen zien.” Uiteindelijk komen Paulus en Silas vrij. Maar dat is niet het enige, er komen mensen tot geloof, er komt redding en bevrijding. Niet alleen voor Paulus en Silas, maar voor velen. Hij wie de  Zoon bevrijdt is waarlijk vrij. Johannes 8: 36 “Wanneer dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult gij werkelijk vrij zijn.”

Galaten 5:1 “Opdat wij waarlijk vrij zouden zijn, heeft Christus ons vrijgemaakt. Houdt dus stand en laat u niet weder een slavenjuk opleggen.”

Aanbidding en lofzingen, het heeft mij de laatste tijd erg geholpen. Nu we wat meer thuis zijn heb ik wat tijd gehad om mijn oude cd’s eens door te nemen; welke ik nog wel mooi vindt om te houden en welke niet. En dan spreek ik over aanbiddingsmuziek. Zo heb ik er heel veel geluisterd en wat raakte mij opnieuw de teksten en liederen van zowel de oude als nieuwe. Ze namen mij mee naar het hart van God en brachten mij in aanbidding, het leidde mij af van andere dingen die er nu spelen en gaven mij zicht op Jezus, nogmaals de weg, de waarheid en het leven. Hij is mijn hoop, Hij is mijn kracht, Hij is mijn waarheid!

Toen las ik dit in een dagboek van de bekende Engelse Christen avonturier Bear Crylls: “Soms moeten we eerst onderuit gaan, voor we er achter komen wat de weg omhoog is, soms merken we het licht pas op, wanneer de lucht dichttrekt met wolken. En soms zien we pas sterren, wanneer we op onze rug in de goot liggen. Het licht van God is de grootste bron van hoop die deze wereld ooit heeft gekend. We kunnen nooit zover weg zijn dat het licht ons niet meer kan bereiken. Soms is het goed om daaraan te worden herinnerd. De hoop zal het altijd winnen en het licht van Christus komt overal.”

Bidden voor onderscheid, wij anders dan de wereld, waar richten wij ons op!  Efeze 4:20 en 21 “Maar gij geheel anders: gij hebt Christus leren kennen. Gij toch hebt van Hem gehoord en zijt in Hem onderwezen, gelijk dit de waarheid is in Jezus.”

Verwachting, van wie komt je hulp? Mijn hulp is van de Heer.

Tot slot dit getuigenis en het ontstaan van een lied: “Een echtpaar hebben een zoontje die ernstig ziek is door een bepaald virus. Dit jongetje moet diverse bloedtransfusies ondergaan en meer behandelingen. Tijdens dit alles gaat het steeds slechter met de jongen en zo erg zelfs, dat het er op lijkt dat hij gaat sterven. De ouders roepen de hulp in van hun gemeente om steun en gebed. Net voor kerst schrijven ze aan hun beste vrienden dat hun zoontje zal sterven. Dit raakte hun bevriende echtpaar, dat er waarschijnlijk geen wonder gaat gebeuren en een ongeloof nam bijna bezit van hen. Maar toch bleven ze bidden voor een wonder en opeens kwam er een lied in hun mond en zij begonnen de woorden uit te zingen als een krachtige proclamatie. Uiteindelijk door gebed en goede medicatie en de genezende kracht van God, herstelde het jongetje.

Laten we de kracht van lofprijzing en aanbidding niet onderschatten zelfs in onze donkerste momenten! Roep Hem aan en maak Hem groot, want Hij is onze kracht, onze hoop.

Dit is het lied, je kunt het vinden op Youtube. Ook het getuigenis wat de aanleiding was voor het schrijven van dit lied.

Raise a Hallelujah    Bethel Music

Ik hef een halleluja op, in het bijzijn van mijn vijanden
I raise a hallelujah, in the presence of my enemies
Ik hef een halleluja op, luider dan het ongeloof
I raise a hallelujah, louder than the unbelief
Ik hef een halleluja op, mijn wapen is een lied voor U.
I raise a hallelujah, my weapon is a melody
Ik hef een halleluja op, de hemel komt en vecht voor mij.
I raise a hallelujah, heaven comes to fight for me

Ik ga zingen, midden in de storm
I’m gonna sing, in the middle of the storm
Sterker en harder, je zult mijn lof horen brullen
Louder and louder, you’re gonna hear my praises roar
Uit de as komt hoop
Up from the ashes, hope will arise
De dood is verslagen, de koning leeft!
Death is defeated, the King is alive!

Ik hef een halleluja op, met alles wat in mij is
I raise a hallelujah, with everything inside of me
Ik hef een halleluja op, ik zal de duisternis zien vluchten
I raise a hallelujah, I will watch the darkness flee
Ik hef een halleluja op, midden in het onbekende het onzekere.
I raise a hallelujah, in the middle of the mystery
Ik hef een halleluja op, angst je bent je greep op mij kwijt!
I raise a hallelujah, fear you lost your hold on me!

Ik ga zingen, midden in de storm
I’m gonna sing, in the middle of the storm
Sterker en harder, je zult mijn lof horen brullen
Louder and louder, you’re gonna hear my praises roar
Uit de as komt hoop
Up from the ashes, hope will arise
De dood is verslagen, de koning leeft!
Death is defeated, the King is alive!

Zing een beetje harder (in de aanwezigheid van mijn vijanden)
Sing a little louder (In the presence of my enemies)
Zing een beetje luider (luider dan het ongeloof)

Sing a little louder (Louder than the unbelief)
Zing een beetje harder (mijn wapen is een lied voor U)
Sing a little louder (My weapon is a melody)

Zing een beetje harder (de hemel komt en vecht voor mij)
Sing a little louder (Heaven comes to fight for me)
Zing een beetje harder!
Sing a little louder!

Ik ga zingen, midden in de storm
I’m gonna sing, in the middle of the storm
Sterker en harder, je zult mijn lof horen brullen
Louder and louder, you’re gonna hear my praises roar
Uit de as komt hoop
Up from the ashes, hope will arise
De dood is verslagen, de koning leeft!
Death is defeated, the King is alive!

Laten we God grootmaken met lofliederen en ons geheel richten op Hem!

Gods rijke zegen en kracht toe gebeden in Hem verbonden,

Adri en Marjolijn.

Categorieën: Overdenkingen