Wat een jaar ligt er achter ons, wie had dat gedacht toen we elkaar in januari 2020 een gezegend en gelukkig  nieuwjaar wensten? Zeker, ik denk dat er vele zegeningen zijn geweest, maar hoe snel vervagen die  als we stilstaan bij alles wat er door de wereldwijde pandemie is veroorzaakt.

Voor velen werd het leven stil gezet, ook voor ons als christenen en voor de gemeente waren en zijn het rare tijden. Eerst een lockdown in het voorjaar, daarna aangepaste diensten zonder het voor ons zo essentiële zingen en aanbidden. En nu weer een paar weken niet samenkomen. Voor het eerst sinds mensenheugenis geen Kerstdiensten, iets waar velen naar uit hebben gezien als een soort afsluiting van een periode. Maar helaas, we zitten er nog middenin.

En toch te midden van dit alles is er hoop, verwachting, uitzicht op verandering, want, in die hoop leven wij! “Want in Hem leven wij, bewegen wij ons en bestaan wij; zoals ook enkelen van uw dichters gezegd hebben: Want wij zijn ook van Zijn geslacht.” Handelingen 17:28. Misschien zeg je dat is gemakkelijk gezegd en ervaar je net als zovelen die uitroepen waar is God? Deze vraag werd gesteld in een preek afgelopen zondag, die ik zag op de televisie. Voor de wereld, die God niet kent, is dit vaak het eerste dat zij roepen. Maar hoe zit dat met ons? Ik moest gelijk denken aan deze tekst uit Mattheüs 1:23 “Zie, de maagd zal zwanger worden en een Zoon baren, en u zult Hem de Naam Immanuel geven; vertaald betekent dat: God met ons.” God met ons, Gods woord gaat zelfs verder en spreekt van God in ons.

“En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest, Die ons gegeven is.” Romeinen 5:5. God is niet ver weg, Hij is dichterbij dan wij vaak beseffen of ervaren. Hij woont in jou en mij, want wij zijn Zijn kinderen, die Hij liefheeft.

Het is aan ons om die Bron van leven steeds aan te boren, niet op geven, als dingen anders gaan zoals we verwachten, de belofte uit Jesaja zijn voor mij zo bemoedigend Jesaja 9:5 “Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op Zijn schouder. En men noemt Zijn Naam Wonderlijk, Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst.”

De Zoon is mij gegeven, Hij is wonderlijk, Hij is Mijn Raadsman als ik het niet meer weet, keer ik mij tot Hem (het Woord), als ik moe en afgemat ben keer ik mij tot Hem, Hij is mijn kracht. Hij is mijn Vader, bij Hem mag ik zijn, mij veilig voelen. Hij is mijn Vredevorst, als ik mij onrustig voel, vind ik rust in Hem. Wat Hij voor mij is, is Hij voor allen die in Hem geloven.

Zo wil God ons ook leiden in het jaar 2021.

Hij is onze wonderbare Raadsman, roep Hem aan en Hij zal antwoorden.

Wij wensen iedereen een gezegend en een hoop- en verwachtingsvol 2021.

Adri en Marjolijn.

Categorieën: Overdenkingen