Het nieuwe normaal is niet normaal. Zo heeft God het niet bedoeld. God zei: “Het is niet goed dat de mens alleen is, Ik ga voor hem een helper maken iemand gelijk aan hem.” Genesis 2:18 ‘Het is niet goed,’ dacht God, de Heer, ‘dat de mens alleen is. Ik zal iemand maken die bij hem past, die naast hem kan staan.’  GN vertaling.

God schiep de mens om relatie te hebben gelijk aan Hem, wij zijn geschapen om relatie te hebben. Als God spreekt over kennen, dan is dat niet bedoeld kennis over iemand te hebben, want dat kan op afstand. Om iemand werkelijk te leren kennen moet je veel tijd met elkaar doorbrengen. Het woord kennen in de bijbel heeft de betekenis van intieme omgang, in de Staten Vertaling staat: “Adam bekende Eva en zij werd zwanger”, dat is de diepe betekenis van kennen en dit gaat niet op afstand.

Het nieuwe normaal staat hier verre van, één van de dingen die de duivel in deze tijd doet, is het vernietigen van relaties, tweestrijd zaaien. Het Covid19 virus is een mooi middel voor hem om ons uit elkaar te houden. Let op, ik zeg niet dat we maar aan moeten rommelen met deze regels, zeker niet! Het is nu nodig, maar het is niet het nieuwe normaal.

Dit geeft ook geen verwachting en hoop voor de nabije toekomst, dat is een slechte zaak. Zoiets als het berusten in de situatie, dat het zo zal blijven.

Wat voor een rol kunnen wij als christenen dan spelen in dit geheel? Wat dacht je van op de bres staan en voorbede doen!

Abraham had een verbond met God oftewel, God was een verbond met Abraham aan gegaan, dit maakte dat Abraham toegang had tot God privileges om met verzoeken bij Hem te komen, dat was zo in de tijd van Abraham.

Als je een verbond had met iemand, dan kon je aanspraak maken op zijn hulp enzovoort. En dat is wat Abraham deed in Genesis 18, toen God Sodom en Gomorra wilde vernietigen, Genesis 18:23-25, Abraham pleit voor Sodom en God luistert en is bereid te doen wat Abraham Hem vraagt.

Het gaat even niet om wat er uiteindelijk met de steden gebeurde, maar wel de manier waarop Abraham met God praat, als het ware onderhandeld, dan moet je toch wel bewust zijn van je positie. God had Abraham het recht gegeven door middel van het verbond dat God met hem was aangegaan en Abraham maakte daar gebruik van.

Hoeveel te meer wij, die het nieuwe verbond in Jezus bloed hebben ontvangen en hebben aangenomen. In de Hebreeënbrief wordt gesproken van een beter verbond. Hebreeën 8:6Nu heeft Hij (Jezus) echter een zoveel voortreffelijker bediening ontvangen, zoals Hij ook van een beter ​verbond​ Middelaar is: een ​verbond dat in betere beloften is vastgelegd.”

Lucas 22:20Evenzo nam Hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de ​maaltijd​ en zei: Deze drinkbeker is het nieuwe testament/verbond in Mijn bloed, dat voor u vergoten wordt.”(HSV vertaling). In het Grieks staat er hetzelfde woord voor verbond en testament.

Een testament geeft recht op wat er beschreven staat, dat betekent dat we het recht verkregen hebben door onze rechtvaardiging en genade die Jezus ons gaf door Zijn offer aan het kruis te accepteren.

Wij mogen vrijmoedig naderen tot Gods genadetroon, het Heilige der Heilige en onze voorbede doen.

Net als Abraham, wees je bewust van je positie in Christus. Zo kunnen wij voorbidders zijn en strijders om op te komen voor herstel en vernieuwing, om op te staan tegen de verdelger en niet te accepteren dat het nieuwe normaal standaard is.

God zegt in Openbaring 20:5 “En Hij Die op de troon zit, zei: Zie, Ik maak alle dingen nieuw.”

Wij hebben dit niet zomaar op de gevel van de kerk staan.

Laten we bidden dat Gods Koninkrijk zichtbaar wordt hier op aarde en dat Zijn wil wordt gedaan, het is Zijn wil dat wij dicht bij elkaar mogen leven, zoals hij dat bedoeld heeft vanaf het begin. Ik zeg Amen!

 

In Hem verbonden, Gods zegen Adri en Marjolijn.

 

Onze Vader in de hemel, Heilig is Uw Naam
Uw goedheid kent geen einde, U bent trouw in elk moment

U voorziet in onze noden, U geeft elke dag opnieuw
De zonde weggenomen, Uw genade is genoeg

Vader, Onze Vader, Heilig is Uw Naam
Vader, Goede Vader, Heilig is Uw Naam

De duisternis verbroken, Uw licht schijnt als de zon
U opende mijn ogen, Vader voor Uw heerlijkheid

Laat Uw koninkrijk spoedig komen, Laat Uw wil worden gedaan
In de hemel en op aarde, Heilig is Uw Naam

Alle macht en alle heerlijkheid, Alle kracht is in Uw Naam
U bent Koning tot in eeuwigheid, Heilig is Uw Naam

Categorieën: Overdenkingen