De Feestdagen hebben we weer achter ons gelaten. Voor de één een mooie tijd geweest, voor een ander een eenzame tijd.

Januari, de lange wintermaand, is voor velen een tijd om moeilijk doorheen te komen.

Het is vaak koud en donker, dus niet uitnodigend om de natuur in te gaan.

Toch zien de bomen er nu bijzonder uit, alleen de contour van de takken, ook kun je de oude nesten zien. Door de bladeren in de zomer zijn de takken dan niet te zien. Dit zijn de twee gezichten van onze loofbomen. Als mens kun je ook meerdere gezichten hebben. De mensen van dichtbij zien vaak een ander gezicht dan de mensen van veraf.

Maar alleen God kent ons op zo’n manier, die we soms zelf ook niet eens zien.

Als Jezus door Johannes wordt gedoopt, komt er een stem vanuit de hemel, Die zegt: “Dit is mijn geliefde Zoon, in Hem heb ik mijn welbehagen”.

Toen de engelen bij de geboorte van Jezus bij de herders in het veld bekend maakte dat Jezus was geboren, riepen zij: “Vrede op aarde en in de mensen een welbehagen”.

Dus het is niet zo dat God alleen in Jezus een welbehagen heeft, maar door de komst van Jezus heeft God in alle mensen een welbehagen. Gelooft u dat Jezus voor u naar deze wereld gekomen is? De Bijbel zegt in Johannes 3:16 en 17 “Want God had de wereld zo lief dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door Hem te redden.

Wat een geweldig nieuws, juist nu in deze tijd, wil Jezus de wereld, dus u en ik, redden. We kunnen en hoeven niet meer eenzaam te zijn, want God is met ons! Jezus is gekomen en zal er altijd voor iedereen er zijn.

Zo willen wij u allen een gezegend nieuwjaar wensen!

Categorieën: Overdenkingen