Vandaag begint de Advent periode. Een periode van uitzien naar Kerst. De komst van Jezus naar deze aarde. Dit is een herdenken, maar ook een vooruitzien naar de tweede komst van Jezus naar deze aarde. Niet als kleine baby, maar als de Zoon van God. Jezus is voor de zonde van de hele wereld gestorven aan het kruis. Maar Hij is na drie dagen opgestaan en na veertig dagen opgevaren naar de Hemel. Daar is Hij nu, aan de rechterzijde van God de Vader. Jezus heeft aan zijn volgelingen de Heilige Geest gegeven, tweeduizend jaar geleden, maar nog steeds geeft Jezus ons kracht om zijn volgeling te kunnen zijn en dezelfde werken te doen die Hij ook gedaan heeft toen Hij op de aarde was. Daarom is er nu de kerk, een plek waar volgelingen van Jezus samenkomen om naar Zijn woorden te luisteren die in de Bijbel staan en de liefde en de kracht zichtbaar te maken.

De vierde advent, laatste zondag voor de kerst met een speciale dienst vooruit lopend op de kerst met vooral veel muziek en samenzang onder leiding van Joost Bijl met medewerking van Tineke op de klarinet, Antoinette achter de piano en Thoni zang. Welkom voor iedereen!

Op zaterdag 25 december, dan is het eerste Kerstdag. Vier dit Kerstfeest met ons mee! Jezus is voor alle mensen geboren. Hij wil ook uw redder, raadsman, genezer, vriend en beschermer zijn.

Categorieën: Overdenkingen