Afgelopen 28 augustus zijn wij alweer twaalf en een half jaar voorganger in de Bilt. Bijgaande foto genomen op een botter op het Eemmeer bij Spakenburg, het deed mij hieraan denken, aan het roer staan, de richting bepalen waarheen het schip moet gaan. De botter was bedoeld om te vissen, visvangst, dus gaat de boot daarheen waar de vis is. De bemanning en de boot is uitgerust, toegerust  omdat te kunnen doen, op elkaar ingespeeld zijn is van zeer groot belang. Voor een goede harmonie en vangst.

Voor een gemeente is dat niet anders, als leider probeer je met de gemeente een bepaalde koers te varen. (vissers van mensen) Mensen toe te rusten door de studies en zondag diensten, door eenheid proberen te creëren, samen bouwen, groeien. De identiteit van een Volle Evangelie Gemeente te bewaren en uitbouwen, waar het werk van de Heilige Geest door middel van de gaven en de vrucht van de Geest zichtbaar zijn in de gemeente. Waar Jezus Christus centraal staat. De Zoon van God belijden als Heer en Verlosser die voor onze zonde aan het kruis stierf, om ons Zijn vergeving en genade en zo eeuwig leven te  schenken. Terugkijkend op deze periode mogen wij concluderen dat het een tijd geweest is waar veel plaatsvond. Wij hebben mooie dingen mee gemaakt, denkend aan de doopdiensten waar mensen bewust voor kozen en naast de opgegeven personen anderen zich spontaan zich lieten dopen, kinderen die werden opgedragen, mensen die elkaar trouw beloofden in het huwelijksverbond die wij mochten inzegenen, huwelijken die hersteld werden. Anderen die groeiden in hun geloof, dingen overwonnen, soms mede door middel van de Alpha cursus, goede studie-avonden, bijzondere gemeenteweekeinde op locatie. Een toename van gemeenteleden bleef dan ook niet uit. Jazeker, er waren ook moeilijke momenten, ook dat hoort erbij, we kunnen niet altijd een kalme zee verwachten, soms stormt het en gaan er mensen overboord (nemen afscheid van de gemeente). Een natuurlijke doorstroom is ook gezond, mensen verhuizen, gaan trouwen bouwen ergens anders aan hun leven, van velen weten we door de contacten die er zijn gebleven, ze in andere woonplaatsen een plek in een nieuwe gemeente hebben gevonden en daar de Heer dienen. Ook dat zegt ons dat alles wat we samen als gemeente  hebben geïnvesteerd in levens zijn vrucht heeft afgeworpen.

Zo is er steeds beweging in de gemeente geweest, mensen gaan, mensen komen, ook al is het nu na de corona pandemie een uitdaging om als gemeente weer te kunnen groeien in aantal om mensen te bereiken. Wij hebben er nog steeds vertrouwen in, wij geloven dat we een bijzondere bemanning aan boord hebben die toegerust en toegewijd is aan de gemeente, met een groot verlangen anderen  te bereiken met die geweldige boodschap van Jezus Christus, Die zegt: “Zie Ik maak alle dingen nieuw.” ( Openbaring 21:5)

Wij willen de gemeente blijven dienen, zolang God ons daartoe roept en we danken iedereen die ons dat vertrouwen de afgelopen twaalf en half jaar hebben gegeven en hopen dit ook te krijgen voor wat nu voor ons ligt met alle uitdagingen. We hebben daar zeker geloof voor nodig en de kracht van Gods Geest, Zijn leiding en aanwezigheid in alles, als de Heer het huis niet bouwt tevergeefs zwoegen de arbeiders.

Over bouwen gesproken: Ik geloof dat de Heer ons wil bemoedigen met deze woorden uit Haggaï 2 vers 3 en 4 en vers 8 en 9:
3“Wie van jullie heeft deze tempel (gemeente) nog in zijn vroegere luister gezien? En hoe ziet hij er nu uit? Jullie denken zeker dat het niets meer kan worden!” 4Maar houd vol, Adri en Marjolijn – spreekt de HEER –, houd vol, jullie allen,  leden van de gemeente  houd vol! – spreekt de HEER. Werk door, Ik ben bij jullie – spreekt de HEER van de hemelse machten. Mijn geest zal steeds in jullie midden zijn, 8 Het zilver is voor Mij en het goud is voor Mij – spreekt de HEER van de hemelse machten. 9 De luister van deze tempel (gemeente) zal groot zijn, nog groter dan voorheen – zegt de HEER van de hemelse machten –, en van hieruit zal Ik vrede en voorspoed geven – spreekt de HEER van de hemelse machten.’

Ik kreeg dit op mijn hart om door te geven, in wat directere woorden tot ons gericht.

Dat wat de Heer begonnen is zal Hij ook voltooien. Daar willen we ons op richten. We zijn God dankbaar voor de nieuwe initiatieven die door de gemeente leden gestart zijn dit gaat zeker vrucht dragen. Dat Hij ook de eenheid zal bewaken als Gods huisgezin.

Adri en Marjolijn.

Categorieën: Overdenkingen