Vrijheid in Christus. Het Jubeljaar.
En Hij zei tegen mij: Het is geschied. Ik ben de Alfa
en de Omega, het Begin en het Einde. Wie dorst
heeft, zal Ik voor niets te drinken geven uit de bron
van het water des levens. Wie overwint, zal alles beërven,
en Ik zal voor hem een God zijn en hij zal voor
Mij een zoon zijn. Openbaring 21:6 en 7.
Enkele dagen geleden zijn we weer begonnen met een nieuw
jaar, 2015.
Ieder jaar hebben we verwachtingen voor het nieuwe jaar.
In februari is het alweer 5 jaar geleden dat wij als voorgangers
echtpaar zijn ingezegend.
Ook is het dit jaar 50 jaar geleden dat Peter Kerkhove vanuit
Dordrecht geroepen werd om in Bilthoven deze gemeente te
starten.
Het getal vijf (V) is het getal van genade, barmhartigheid of
gunst. Het getal 50 is het getal van Pinksteren, de uitstorting
van de Heilige Geest. “Door één Geest zijn wij allen tot één
lichaam gedoopt” (1Cor.12:13). Eenheid in het lichaam van
Christus zijn door de Heilige Geest! Eenheid door gebed in de
Week van Gebed samen met de Dorpskerk.
Op zaterdag 14 februari willen we deze gebeurtenissen dankbaar
vieren. In Leviticus 25:10 staat de tekst ”U moet het vijftigste
jaar heiligen. Het is jubeljaar voor u.
Wij wensen u Gods zegen toe voor dit nieuwe jaar. Voor de gemeente
het Jubeljaar, voor u persoonlijk een jaar dichterbij de
terugkomst van de Heer Jezus. Kom Jezus kom in vreugde en in
verdriet, kom Jezus kom in elk moment van de dag, kom Jezus
kom in mijn leven en in de levens van onze geliefden. Met deze
zegen willen wij u bemoedigen aan het begin van dit nieuwe
jaar. Adri en Marjolijn van der Mast.

Categorieën: Overdenkingen