Ik zal jullie een andere trooster geven die voor altijd bij jullie zal zijn. Pinksteren, de vervulling van een belofte; in het boek Joël 2:28 beloofd, in Johannes 14:16 door Jezus bevestigd en in Handelingen 2:16 vervuld.

Jezus belooft de Trooster

15 Wanneer gij Mij liefhebt, zult gij mijn geboden bewaren. 16 En Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn, 17 de Geest der waarheid, die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet; maar gij kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn. Johannes 14 : 15 – 17

Immanuël, God met ons, dat is Jezus en Hij zegt nu dit: ’een andere Trooster’ of uit het Grieks vertaald: één die gelijk is aan Mij, precies hetzelfde en op zo’n manier dat Hij in ons allen woont. Die zal God aan jullie geven.

Ter illustratie: Iemand had twee glazen één daarvan gaf hij aan iemand om uit te drinken, deze liet hem echter vallen en het glas brak in stukken, waarop de ander zei: “dat geeft niets, want ik heb er nog één exact hetzelfde, dezelfde maat, dezelfde kleur, dezelfde structuur en met dezelfde inhoud, er is geen enkel onderscheidt tussen die twee glazen”. Zo is het ook met Jezus en Zijn plaatsvervanger op aarde, de Heilige Geest. Beiden zijn gelijk in wat zij vertegenwoordigen namelijk: God de Vader. Jezus is de afdruk van Gods wezen en ook de Heilige Geest is het wezen van God, ’de Drie Eenheid’.

De Heilige Geest is niet plaats en persoonsgebonden (zoals het persoonsgebonden budget met allerlei regels en wetten en opgelegde beperkingen) nee, voor een ieder die in Jezus gelooft, geeft Hij zijn Geest overvloedig.

De Heilige Geest is ons door de Vader beloofd en God komt Zijn belofte na, geloof dát geloof, door liefde werkende.

En de hoop maakt niet beschaamd, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest, die ons gegeven is.(Romeinen 5:5)

De liefde van God is in ons hart uitgestort en is erin gegoten, vol geschonken zoals in een glas. Wat een geweldige belofte: Immanuël, God in ons, waar we ook zijn, waarin we ons ook be-vinden, waar we ook door heengaan, Hij is erbij!

Niets kan ons scheiden van Gods liefde, als Hij in je woont door Zijn Geest.
Dat geeft onze nieuwe positie aan, het “in Christus zijn”, want Christus woont in jou.
Pinksteren is elke dag leven, door de kracht van Zijn liefde.

Gods rijke zegen toegewenst,
Adri en Marjolijn.

Categorieën: Overdenkingen