Wandelen in geloof, nieuwe energie!
Handelingen 2:1 -4: ‘En toen de Pinksterdag aanbrak, waren allen tezamen bijeen. En eensklaps kwam er uit de hemel een ge-luid als van een geweldige windvlaag en vulde het gehele huis, waar zij gezeten waren; en er vertoonden zich aan hen tongen als van vuur, die zich verdeelden, en het zette zich op ieder van hen; en zij werden allen vervuld met de heilige Geest en begonnen met andere tongen te spreken, zoals de Geest het hun gaf uit te spreken.’
Het voorjaar is begonnen de natuur laat dat duidelijk zien prachtige kleuren, het geurt er ook naar. Velen hebben ernaar uitgezien, de dagen worden weer langer, de temperatuur gaat omhoog, de zon die schijnt, alles en iedereen komt tot leven. Het lijkt wel of er nieuwe energie vrijkomt, het maakt ons blij. Zo is het ook, denk ik, zonlicht en warmte geven energie. Hoe zit het met onze geestelijke energie bron?
Pasen is geweest; Jezus is opgestaan, een geweldige openbaring van Gods kracht. Dit brengt ons nieuwe hoop en verwachting voor de toekomst. Pinksteren komt eraan, nog een volle maand en dan is het zover, maar wat is daar nu zo speciaal aan.
Gods woord zegt ons in de brief aan de Efeziërs, dat de kracht die Jezus deed opstaan uit de dood die zelfde kracht werkzaam is ons leven door de Heilige Geest. Efeze 1: 19-20: ‘en hoe overweldigend groot de krachtige werking van Gods macht is voor ons die geloven. Die macht was ook werkzaam in Christus toen God hem opwekte uit de dood en hem in de hemelsferen een plaats gaf aan zijn rechterhand.’
God wil ons Zijn Geest geven, er staat uitstorten, over je uitgieten, zodat je er vol mee stroomt. Dat versterkt onze hoop op verandering, alles wat in ons leven onzichtbaar was, of is, kan overwonnen worden, of tot bloei komen, (denk aan de vrucht van de Geest); veranderingen zijn mogelijk geworden door Gods Geest, een geweldige energiebron die tot leven wekt. God zegt het is voor iedereen beschikbaar die in Mij gelooft en net zo onmisbaar als de zon. Hij geeft het ons, sluit je aan op die Krachtbron!
Ervaar de geweldige blijdschap van het Pinksterfeest.
In Hem verbonden en Gods rijke zegen,
Adri en Marjolijn van der Mast.

Categorieën: Overdenkingen