Jesaja 6:8 ‘Daarop hoorde ik de stem des Heren, die zeide: Wie zal Ik zenden en wie zal voor Ons gaan? En ik zeide: Hier ben ik, zend mij.’
Wie zal Ik zenden? De vraag van God, God was op zoek naar boodschappers voor een volk in dat leefde in duisternis. Heer zend mij! Is het antwoord van de profeet Jesaja, er was in die tijd niemand meer die het woord van God aan Zijn volk overbracht. Jesaja twijfelt, ben ik wel geschikt om te spreken? Dan raakt God zijn lippen aan maakt hem rein en bekwaam.
Ook in deze tijd wil God mensen zenden en laten spreken; in hoeverre zijn wij beschikbaar als God ons roept voor iets buiten onze comfort zone? Jezus geeft ons de opdracht discipelen te maken en tegelijker tijd ook de Heilige Geest om ons toe te rusten.
Matteüs 28:19-20 ‘Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest en hen te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’
Er vindt een gesprek in de hemel plaats. Een engel vraagt aan Jezus “Heer u hebt op aarde gewandeld en de mensen uw boodschap gebracht en nu?” Jezus antwoordt:’ Ik heb discipelen opgeleid en Mijn kennis overgedragen en zij hebben dat weer aan anderen verkondigd zodat die ook mijn discipelen werden en deze verkondigen het ook weer, totdat de hele wereld weet wie Ik ben. Maar oppert de engel “wat is het plan als zij het niet doen”? Er is geen ander plan antwoordt Jezus.
Jezus rekent op ons, dat past in het plan met ons leven, wij zijn Zijn boodschappers voor een wereld in nood en in duisternis. Hij heeft ons rein en bekwaam gemaakt.
Op zondag 30 november is er een speciale dienst met het thema : Please don’t sent me to Africa, (alstublieft stuur mij niet naar Afrika) verzorgt door Wouter klop en zijn team werkzaam voor operatie mobilisatie een wereldwijde zendingsorganisatie.
Het is een muzikaal en interactief programma waar dit thema ‘wie zal ik zenden?’ zeker centraal zal staan.
Jezus vraagt aan ons: ’Ben je beschikbaar, durf je het aan met Mij?’
Wij hoeven natuurlijk niet allemaal naar Afrika te gaan, maar hebben wel de opdracht meegekregen, verkondig het evangelie laat Mijn blijde boodschap horen. Jezus, hoop voor de volken!
Gods zegen gewenst,
Adri en Marjolijn van der Mast.

Categorieën: Overdenkingen