Bestemming -Toen de kracht Gods op mij viel.

Bestemming – Toen de kracht Gods op mij viel. Het voorjaar is begonnen en als de zon schijnt, merk je dat zijn kracht toeneemt. Genieten van die natuurlijke warmte geeft weer energie en kleur, velen verlangen daarnaar. Gek eigenlijk, want de zon neemt niet af in kracht en zij schijnt altijd. Dat we het niet zien en voelen wat de warmte betreft, heeft te maken met de stand boven ons land en eventuele bewolking. Sommigen gaan daarom bewust naar plaatsen waar de zon wel te zien en voelen is. Het wordt ook als medicijn voorgeschreven, zonlicht helpt ook tegen depressiviteit. Lees meer…

Op reis met een bestemming

Als je bijvoorbeeld met de trein wilt reizen, koop je een kaartje met daarop de bestemming, je einddoel. Hoe gaat de reis verlopen, op welk station stap je in, neem je de stoptrein, de sneltrein of de intercity? Als je einddoel bepaald is, wil het nog niet altijd zeggen dat je daar rechtstreeks zonder oponthoud aankomt. Er zijn allerlei omstandigheden die ervoor kunnen zorgen dat de reis vertraagt, zoals een omleiding, een storing, bovenleiding (koper) gestolen, wisselstoring of weersomstandigheden, blad op de rails, vorst en zo kan ik nog wel even doorgaan. De NS biedt je geen zekerheid in deze Lees meer…

Bestemming – Leven in het heden met verwachting

We leven in een tijd waarin alles lijkt te veranderen, het wereld gebeuren komt steeds dichterbij door alle media en nieuwe technieken. Binnen enkele minuten is er nieuws over wat er ergens in de wereld gebeurt is. Je kunt geen nieuws programma aanzetten of krant openslaan of je hoort en leest over het oorlogsgeweld in de wereld, wat op dit moment leidt tot een enorme stroom vluchtelingen naar Europa. Ja, we leven in het laatst der dagen de tekenen zijn duidelijk, Jezus zelf sprak daarover. Maar hoe gaan we daarmee om?

(meer…)

Bestemming – God heeft een plan

Deze maand gaan we van start met het nieuwe thema “bestemming”. Een thema dat erg breed is. God heeft een bestemming voor deze wereld, ook met het volk Israël (de Bijbelstudies zullen we daaraan besteden), maar in het bijzonder ook met jou en mij. God heeft een plan, een doel voor ogen met ons, zodat wij op onze bestemming komen, Hij wil dat we daar nu al in gaan wandelen of naar gaan leven. Dit leven hier op aarde, als christen is een voorbereiding op wat gaat komen, zijn we hier al klaar voor? Kunnen we de boot missen?

(meer…)

Vrijheid in Christus – Pinksteren

Ik zal jullie een andere trooster geven die voor altijd bij jullie zal zijn. Pinksteren, de vervulling van een belofte; in het boek Joël 2:28 beloofd, in Johannes 14:16 door Jezus bevestigd en in Handelingen 2:16 vervuld.

Jezus belooft de Trooster

15 Wanneer gij Mij liefhebt, zult gij mijn geboden bewaren. 16 En Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn, 17 de Geest der waarheid, die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet; maar gij kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn. Johannes 14 : 15 – 17

(meer…)

Pasen 2015 met Praiseband All in One

Op donderdagavond 2 april om half 8 komt de Praiseband All in One uit Ameide naar De Bilt. De hele avond staat in het teken van Pasen. Het is onze wens als band om u/jou als bezoeker van deze avond mee te nemen op reis door de lijdensgeschiedenis uit de Bijbel. We hebben bijzondere liederen gekozen die passen bij de Schriftgedeelten die we gaan lezen, nieuwe liederen die we laten horen en samen zingen. De avond is gratis. Tijdens de avond zal er een collecte worden gehouden. Al luisteren naar een voorproefje? Kijk dan even naar: www.youtube.com/watch?v=awD9XXoc-Yo We hopen u Lees meer…

Vrijheid in Christus. Pasen

We gaan langzaam weer richting Pasen de voorbereidingen zijn al in gang gezet. Nog drie weken en de lente begint, moeilijk te geloven als je nu rond 7.00 uur opstaat en het nog donker en kil is. Soms lijkt ons leven ook wel op de winter periode, er lijkt maar geen einde aan te komen, waar blijft de zon, waar blijft de doorbraak, is er dan alleen maar wind, storm en bliksem? Ik moest denken aan Elia, in 1 Koningen 18 en 19; hij had een geweldige overwinning behaald,. God had Zijn grootheid, kracht en macht getoond, een overwinning over Lees meer…

Vrijheid in Christus. Het Jubeljaar.

Vrijheid in Christus. Het Jubeljaar. En Hij zei tegen mij: Het is geschied. Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde. Wie dorst heeft, zal Ik voor niets te drinken geven uit de bron van het water des levens. Wie overwint, zal alles beërven, en Ik zal voor hem een God zijn en hij zal voor Mij een zoon zijn. Openbaring 21:6 en 7. Enkele dagen geleden zijn we weer begonnen met een nieuw jaar, 2015. Ieder jaar hebben we verwachtingen voor het nieuwe jaar. In februari is het alweer 5 jaar geleden dat wij als Lees meer…

Beschikbaar !

Jesaja 6:8 ‘Daarop hoorde ik de stem des Heren, die zeide: Wie zal Ik zenden en wie zal voor Ons gaan? En ik zeide: Hier ben ik, zend mij.’ Wie zal Ik zenden? De vraag van God, God was op zoek naar boodschappers voor een volk in dat leefde in duisternis. Heer zend mij! Is het antwoord van de profeet Jesaja, er was in die tijd niemand meer die het woord van God aan Zijn volk overbracht. Jesaja twijfelt, ben ik wel geschikt om te spreken? Dan raakt God zijn lippen aan maakt hem rein en bekwaam. Ook in deze Lees meer…