Leven door Geloof.
En Hij, die op de troon gezeten is, zeide: “Zie, Ik maak alle dingen nieuw. “ Openbaring 20: 5.
“Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen of zie alles is nieuw geworden. “ 2 Korinthe 5:17.
DIT STAAT IN DE VOLTOOIDE TIJD HET NIEUWE IS GEKOMEN.
Beschikbaar voor ons, in Christus. Wij zijn volmaakt in Christus. Zo ziet God ons. Hoe kijken wij naar ons zelf? Als nieuwe schepping, of toch nog de oude ik?
Geloof richt zich op de waarheid van Gods woord. “En Hij zeide: Schrijf, want deze woorden zijn getrouw en waarachtig”. Openbaring 20:5b
Lied 71 uit Opwekking zegt dit: Jezus leeft in eeuwigheid, Zijn sjaloom wordt werkelijkheid, alle dingen maakt Hij nieuw, Hij is de Heer van mijn leven. Is Hij de Heer van jou en mijn leven? Dan mogen we verwachting hebben voor nieuwe dingen in het jaar dat voor ons ligt.
God zegt, Ik zal het je laten zien en horen in de Bijbelboeken Jesaja en Jeremia.
“Je hebt het gehoord, je kunt het allemaal zien, waarom laat je dat niet blijken? Vanaf nu laat ik je nieuwe dingen horen: wat nog verborgen is en jou onbekend.” Jesaja 48: 6.
“Roep tot Mij en Ik zal u antwoorden en u grote, ondoorgrondelijke dingen verkondigen, waarvan gij niet weet.” Jeremia 33:3.
Roep Mij aan, kom met verwachting en dan spreekt God altijd over nieuw.
Hier wordt gesproken van grote ondoorgrondelijke dingen.
Geeft ons dat geen hoop, op datgene wat we nog niet vervuld hebben zien worden? Levens die nog niet veranderd zijn? Genezing die nog niet gekomen is? Groei in de gemeente, dat nog niet zichtbaar is?
Leert ons geloof ons niet, om ons vast te houden aan de hoop, die de vaste grond is waarin wij verankerd zijn in Christus.
Jesaja 43:18 -19 “Denkt niet aan hetgeen vroeger gebeurde en let niet op wat oudtijds is geschied; zie, Ik maak iets nieuws, nu zal het uitspruiten; zult gij er geen acht op slaan? Ja, Ik zal een weg in de woestijn maken, rivieren in de wildernis.”
Altijd is God groter!
Laten we samen het nieuwe verwachten voor 2017.
Gods rijke zegen,
Adri en Marjolijn.

Categorieën: Overdenkingen