Leven door Geloof.
“Maar ik en mijn huis, wij zullen de Here dienen!” Jozua 24:15
Kiezen!
Bijna is het zover, dan mogen we weer naar de stembus om een nieuwe regering te kiezen.
Welke partijen komen aan de macht? Dat is afhankelijk van heel veel factoren, nl. het aantal stemmen wat een partij krijgt, wie er met die partij wil samen werken (er moet eigenlijk een meerderheid zijn), enzovoort. Maar hoe dan ook, alle partijen en hun lijsttrekkers doen er alles aan, om mensen (zielen) te winnen. En daarbij gebruiken ze heel veel middelen. Zo proberen ze de andere kandidaten zwart te maken, wat soms heel ver gaat halve waarheden worden vaak niet uit de weg gegaan. En dan nog al die mooie beloften, die niet waar te maken zijn, zoals: “kies voor mij dan beloof ik jullie dit”. Eenmaal gekozen, zit je eraan vast voor de komende jaren.
Waar kies je voor? Laat je je verleiden door een paar punten (beloften) die in het programma staan die voor jou erg belangrijk zijn en voordeel geven voor jou situatie? Of kies je voor een partij waar je misschien zelf wat moet inleveren, maar die wel staat voor een algemeen welzijn?
Waarden en normen zijn de twee dingen die door de Nederlanders het meest genoemd worden als belangrijk. Dat is iets waar veel investeringen voor nodig zijn, dat kost wat en hebben we dat ervoor over?
Ik moest denken aan Jezus toen Hij ruim 2000 jaar geleden in Israël door Galilea trok en de boodschap van Gods Koninkrijk verkondigde. Niet oneerbiedig bedoeld maar dit was ook een soort campagne. Maar in tegenstelling tot alle anderen, was het Jezus die de waarheid sprak, die de leugens en misstanden van die tijd aan de kaak stelde en al de beloften die Hij maakte na kwam.
Hij was het die kwam, niet om te veroordelen, maar om te redden. Niet om te heersen, maar om te dienen. Een boodschap voor heel de wereld, voor alle doelgroepen. Zou je daar niet voor kiezen!
Misschien moet je hier en daar wel wat van jezelf loslaten, maar daar krijg je zoveel voor terug. Het programma van Jezus, de Bijbel, heeft zich door de eeuwen heen allang bewezen geen loze beloften te zijn; denk aan al de vervulde profetieën en al de persoonlijke beloften die er voor jou en mij in staan.
Dit boek met deze wet mag niet wijken uit uw mond, maar u moet het dag en nacht overdenken, zodat u nauwlettend zult handelen overeenkomstig alles wat daarin geschreven staat. Dan immers zult u uw wegen voorspoedig maken en dan zult u verstandig handelen. Jozua 1:8
En het allermooiste is, dat het niet ophoudt en zelfs na dit leven nog mooier wordt. Wie wil er nou niet in de allermooiste stad (het hemelse Jeruzalem) van heel de wereld wonen? In het mooiste huis, geen gebrek aan geld en gezondheid! Ik zou zeggen, lees die beloften nog maar eens en zeg dan: “Maar ik en mijn huis, wij zullen de Here dienen!” Jozua 24:15.
Gods zegen en wijsheid toegewenst in de keuzes die je moet maken.
Adri en Marjolijn.

Categorieën: Overdenkingen