Leven door Geloof.
“Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping.
Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen.” 2 Kor. 5:17
Nieuw van binnenuit, van bouwval tot bewoonbaar.
Ongeveer een half jaar geleden zijn wij begonnen met
het opknappen van onze woning. Dit was hard nodig, het was bijna onbewoonbaar
en natuurlijk wisten wij dit toen we het kochten, maar als je dan uiteindelijk na
het maken van plannen aan de slag gaat, kom je erachter dat er een hoop werk te
doen is. Het huis was uitgewoond, het stonk, was vervuild en veel was er kapot.
Ook de indeling was erg onpraktisch;
veel kleine hokjes en kamertjes, zelfs geen fatsoenlijke badkamer of keuken.
Uiteindelijk bleef eigenlijk alleen de buitenkant in de originele staat.
Wij als nieuwe eigenaar gaven een heel nieuw aanzicht aan het huis.
Alle kamers werden naar onze wens gemaakt en nadat al het grote
zware werk gedaan was, konden we beginnen met de afwerking;
de nuances aan brengen zoals kleur en indeling,meubels, schilderijen,
foto’s, enz. Langzaam maar zeker werd het ons huis,
het kreeg onze identiteit en zelfs onze geur.
Zoals het er nu uitziet is het duidelijk wie de bewoners
zijn als er bezoek komt zeggen ze: “Jullie hebben het eigen
gemaakt”. En ook al is de buitenkant nog in de oude staat
(wel schoongemaakt), maar alle beschadigingen en
dergelijke zijn nog zichtbaar, straalt het toch verandering
uit, je ziet het en je hoort het aan de reacties van de buren
en voorbijgangers.
De vernieuwde binnenkant heeft invloed op de buitenkant.
Wat heeft dit allemaal met ons leven te maken vraagt u zich
misschien af?
Ik moest hieraan denken, wat gebeurt er als je tot geloof komt in
Jezus, je wordt vernieuwd van binnenuit. Zie het oude is voorbij
het nieuwe is gekomen…. Er is een nieuwe eigenaar gekomen,
Iemand die jou gekocht heeft voor een zeer hoge prijs. Hij wil jou
dat nieuwe leven geven. Hij wil Zijn identiteit in je laten groeien,
zodat zichtbaar wordt wie de bewoner is.
Eerst is daar het grote werk, de verandering als je kiest voor
Jezus, dan begint de fase van kleur en de nuances aanbrengen
(geur), de geur van Christus.
Het is Jezus die door Zijn Geest, de Heilige Geest al die
veranderingen in jou leven wil aanbrengen. Hij wil jou maken tot
een tempel waar Hij wil wonen door Zijn Geest. ”Weet je niet dat
je lichaam een tempel is van de Heilige Geest!” 1 Korinthe 3 :16.
En ook al zal je aan de buitenkant nog gewoon degene zijn die je
altijd was, je bent nog steeds herkenbaar, maar toch zullen de
veranderingen die er in je plaats hebben gevonden zichtbaar zijn.
Aan de buitenkant: “stromen van levend water zullen uit je
binnenste stromen”, reacties zullen niet uitblijven, dit kan niet
onopgemerkt blijven!
Zo mag zichtbaar worden, dat het nieuwe leven wat in jou en mij
geplaatst is. En mogen wij een getuigenis zijn van de nieuwe
eigenaar, Jezus onze Heer.
Mag Hij aan de slag gaan in jou woning?
Gods zegen daarmee gewenst,
Adri en Marjolijn.

Categorieën: Overdenkingen