Bestemming – Toen de kracht Gods op mij viel.
Het voorjaar is begonnen en als de zon schijnt, merk je dat zijn kracht toeneemt. Genieten van die natuurlijke warmte geeft weer energie en kleur, velen verlangen daarnaar. Gek eigenlijk, want de zon neemt niet af in kracht en zij schijnt altijd. Dat we het niet zien en voelen wat de warmte betreft, heeft te maken met de stand boven ons land en eventuele bewolking. Sommigen gaan daarom bewust naar plaatsen waar de zon wel te zien en voelen is. Het wordt ook als medicijn voorgeschreven, zonlicht helpt ook tegen depressiviteit. Zonlicht is onmisbaar voor leven hier op aarde, ons natuurlijke leven.
Hoe zit het dan met ons geestelijk leven? Als je tot geloof gekomen bent, ben je een geestelijk mens geworden. God heeft je een levende geest gegeven, net als bij Adam toen God Zijn levensadem inblies (Genesis 2:7 Toen maakte God, de HEER, de mens. Hij vormde hem uit stof, uit aarde, en blies hem levensadem in de neus. Zo werd de mens een levend wezen). Maar dat nieuwe leven heeft energie, warmte en licht nodig en dat is meer dan voldoende voorradig. God geeft het ons door de Heilige Geest. Hij is er ook altijd net als de zon, alleen ervaren wij dat niet altijd. Gods Geest, de Heilige Geest van God neemt niet af in kracht. Het ligt aan ons als wij het niet ervaren in ons leven, wolken in ons leven, de stand of eigenlijk afstand, toestand waarin wij ons verkeren, waardoor we de aanwezigheid van God (Geest) niet of nauwelijks ervaren. En dat is juist zo onmisbaar voor ons geestelijk leven, zoals de zon is voor het natuurlijke leven (licht en warmte). De Geest openbaart Jezus en laat Zijn licht schijnen over ons. Prijs de Heer, dat het Pinksteren is geweest en dat er staat, dat Hij Zijn Geest uitstort over allen.
God geeft niet met mate maar overvloedig, Zijn kracht er is nu, op elk moment en elke dag voor ons beschikbaar. Keren wij ons naar hem toe, of van hem af? Ga bewust naar Hem toe en je ervaart Zijn kracht, zoals dat bekende
pinksterlied zegt: “Toen de kracht Gods op mij viel, kwam er blijdschap in mijn ziel, elke schaduw week voor het gouden licht.” Gods licht breekt door. Voor ons kan het nu elke dag Pinksteren zijn.
Gods zegen gewenst, voor iedereen!
Adri en Marjolijn.

Categorieën: Overdenkingen