Bestemming – Leven in het heden met verwachting

We leven in een tijd waarin alles lijkt te veranderen, het wereld gebeuren komt steeds dichterbij door alle media en nieuwe technieken. Binnen enkele minuten is er nieuws over wat er ergens in de wereld gebeurt is. Je kunt geen nieuws programma aanzetten of krant openslaan of je hoort en leest over het oorlogsgeweld in de wereld, wat op dit moment leidt tot een enorme stroom vluchtelingen naar Europa. Ja, we leven in het laatst der dagen de tekenen zijn duidelijk, Jezus zelf sprak daarover. Maar hoe gaan we daarmee om?

(meer…)

Bestemming – God heeft een plan

Deze maand gaan we van start met het nieuwe thema “bestemming”. Een thema dat erg breed is. God heeft een bestemming voor deze wereld, ook met het volk Israël (de Bijbelstudies zullen we daaraan besteden), maar in het bijzonder ook met jou en mij. God heeft een plan, een doel voor ogen met ons, zodat wij op onze bestemming komen, Hij wil dat we daar nu al in gaan wandelen of naar gaan leven. Dit leven hier op aarde, als christen is een voorbereiding op wat gaat komen, zijn we hier al klaar voor? Kunnen we de boot missen?

(meer…)

Vrijheid in Christus – Pinksteren

Ik zal jullie een andere trooster geven die voor altijd bij jullie zal zijn. Pinksteren, de vervulling van een belofte; in het boek Joël 2:28 beloofd, in Johannes 14:16 door Jezus bevestigd en in Handelingen 2:16 vervuld.

Jezus belooft de Trooster

15 Wanneer gij Mij liefhebt, zult gij mijn geboden bewaren. 16 En Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn, 17 de Geest der waarheid, die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet; maar gij kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn. Johannes 14 : 15 – 17

(meer…)

Pasen 2015 met Praiseband All in One

Op donderdagavond 2 april om half 8 komt de Praiseband All in One uit Ameide naar De Bilt. De hele avond staat in het teken van Pasen. Het is onze wens als band om u/jou als bezoeker van deze avond mee te nemen op reis door de lijdensgeschiedenis uit de Bijbel. We hebben bijzondere liederen gekozen die passen bij de Schriftgedeelten die we gaan lezen, nieuwe liederen die we laten horen en samen zingen. De avond is gratis. Tijdens de avond zal er een collecte worden gehouden. Al luisteren naar een voorproefje? Kijk dan even naar: www.youtube.com/watch?v=awD9XXoc-Yo We hopen u Lees meer…

Vrijheid in Christus. Pasen

We gaan langzaam weer richting Pasen de voorbereidingen zijn al in gang gezet. Nog drie weken en de lente begint, moeilijk te geloven als je nu rond 7.00 uur opstaat en het nog donker en kil is. Soms lijkt ons leven ook wel op de winter periode, er lijkt maar geen einde aan te komen, waar blijft de zon, waar blijft de doorbraak, is er dan alleen maar wind, storm en bliksem? Ik moest denken aan Elia, in 1 Koningen 18 en 19; hij had een geweldige overwinning behaald,. God had Zijn grootheid, kracht en macht getoond, een overwinning over Lees meer…

Vrijheid in Christus. Het Jubeljaar.

Vrijheid in Christus. Het Jubeljaar. En Hij zei tegen mij: Het is geschied. Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde. Wie dorst heeft, zal Ik voor niets te drinken geven uit de bron van het water des levens. Wie overwint, zal alles beërven, en Ik zal voor hem een God zijn en hij zal voor Mij een zoon zijn. Openbaring 21:6 en 7. Enkele dagen geleden zijn we weer begonnen met een nieuw jaar, 2015. Ieder jaar hebben we verwachtingen voor het nieuwe jaar. In februari is het alweer 5 jaar geleden dat wij als Lees meer…

Beschikbaar !

Jesaja 6:8 ‘Daarop hoorde ik de stem des Heren, die zeide: Wie zal Ik zenden en wie zal voor Ons gaan? En ik zeide: Hier ben ik, zend mij.’ Wie zal Ik zenden? De vraag van God, God was op zoek naar boodschappers voor een volk in dat leefde in duisternis. Heer zend mij! Is het antwoord van de profeet Jesaja, er was in die tijd niemand meer die het woord van God aan Zijn volk overbracht. Jesaja twijfelt, ben ik wel geschikt om te spreken? Dan raakt God zijn lippen aan maakt hem rein en bekwaam. Ook in deze Lees meer…

Vrijheid in Christus

Op zondag 7 september start ons jaarthema Vrijheid in Christus. Tijdens de Bijbelstudie avonden, die we twee keer in de maand willen gaan houden richten we ons op de Vrijheid in Christus cursus van Neil T. Anderson. De doelstellingen van de cursus zijn dat de geweldige waarheden worden uitgelegd over, wat Jezus gedaan heeft, op zo’n manier dat iedere christen het leven, in Christus, zich eigen kan maken en onderdeel van het dagelijkse leven gaat worden. Het helpt elke gelovige de geestelijke strijd waarin we verwikkeld zijn te begrijpen en toe te rusten om te overwinnen. De autoriteit die we Lees meer…

Vrijheid in Christus

Vrijheid in Christus Dit najaar willen we graag als gemeente het thema “Vrijheid in Christus” gaan behandelen. De Vrijheid in Christus studie is gebaseerd op de twee bekendste boeken van Neil T. Anderson: Overwinning over de duisternis en De Bevrijder. Het is een duidelijke en effectieve manier om vruchtbare discipelen te worden. Deze studie helpt ons gelovigen de waarheid over wie we in Christus zijn eigen te maken; de strijd tegen de wereld, het vlees en de duivel te begrijpen en te overwinnen; de autoriteit die we nu hebben, persoonlijke en geestelijke strijd op te lossen, te begrijpen en persoonlijke Lees meer…