Gij zijt het licht der wereld (Mattheüs 4:14). De discussie over zomer en wintertijd is weer opgelaaid. Binnenkort moet Nederland hier een beslissing over nemen, wat wordt het? De keus voor zomertijd heeft alles te maken met effectiviteit; zo veel en zo goed mogelijk gebruik maken van licht, minder energie verbruik, de dagen zijn langer, enzovoort. Licht, met name zonlicht, is essentieel voor het leven hier op aarde.

Het zorgt voor warmte, zicht, groei, vitamine, ga zo maar door. Kijken we naar Gods Woord, dan lezen we direct al in Genesis 1:1-5: “In den beginne schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu was woest en ledig, en duisternis lag op de vloed, en de Geest Gods zweefde over de wateren.” Dus geen warmte, geen  licht, geen leven. En God zeide: “Er zij licht; en er was licht. En God zag, dat het licht goed was, en God maakte scheiding tussen het licht en de duisternis. En God noemde het licht dag, en de duisternis noemde Hij nacht.”

Het eerste dat God deed was licht maken en scheiding aanbrengen tussen licht en duisternis. Lezen we verder in Johannes 1:1-5: “In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. Dit was in den beginne bij God. Alle dingen zijn door het Woord geworden en zonder dit is geen ding geworden, dat geworden is. In het Woord was leven en het leven was het licht der mensen; en het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet gegrepen.” Hier zien we opnieuw hoe alles ontstaan is door Gods gesproken Woord en dat in het Woord leven is, omdat het Woord licht is en dit gaat over de komst van Jezus naar deze wereld.

Kijken we naar Mattheüs 4:16 lezen we het volgende: “Het volk, dat in duisternis gezeten is, heeft een groot licht gezien, en voor hen, die gezeten zijn in het land en de schaduw des doods, is een licht opgegaan. (citaat uit Jesaja).”

Hieruit moeten we concluderen, dat het volk of deze wereld, gehuld is in duisternis, iets dat we dagelijks om ons heen zien, de wereld waarin wij leven. Maar, er is hoop, een oplossing Johannes 1:6-9: “Er trad een mens op, van God gezonden, wiens naam was Johannes; deze kwam als getuige om van het licht te getuigen, opdat allen door hem geloven zouden. Hij was het licht niet, maar was om te getuigen van het licht. Het waarachtige licht, dat ieder mens verlicht, was komende in de wereld.” Hier wordt de komst van Jezus verkondigt door Johannes de Doper, om de mens te verlossen uit de greep van de duisternis. Dit is Het Woord dat bij God was en God is.

Genesis 1:4: “En God zag, dat het licht goed was, en God maakte scheiding tussen het licht en de duisternis. Jezus brengt scheiding tussen licht en duisternis.” Dit betekent: er is hoop op leven, herstel, groei, vernieuwing, energie (kracht), overwinning. Johannes de Doper sprak hier over, getuigde van het licht dat zou komen en Jezus, het licht van de wereld is gekomen.

Van Johannes wordt gezegd hij was het licht niet, maar dit zegt Jezus over ons in Mattheüs 4:14-16: “Gij zijt het licht der wereld. Een stad, die op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Ook steekt men geen ​lamp​ aan en zet haar onder de korenmaat, maar op de standaard, en zij schijnt voor allen, die in het huis zijn. Laat zo uw licht schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader, die in de hemelen is, verheerlijken.”

Met andere woorden, wij zijn het licht wel, Jezus woont in ons door Zijn Heilige Geest, dus Zijn leven, Zijn licht is in ons en dat moeten we laten zien en ervan getuigen, net zoals Johannes, met dit verschil wij zijn het licht. Dat geeft ons toch zeker hoop en verwachting en tegelijkertijd moeten wij dit laten zien aan deze wereld, die in duisternis is, wij zijn hoop brengers.

Zo is het kerstfeest, een feest van hoop, een nieuwe start.

Gods rijke zegen toegewenst,
Adri en Marjolijn

Categorieën: Overdenkingen