Afgelopen 3 januari was de start van mijn nieuwe baan. Er mij werd gevraagd of ik kopieën van mijn diploma’s kon meenemen. Toen ik deze zo zag gingen mijn gedachten terug naar de tijd dat ik examen moest doen en hoorde dat ik om te slagen voor wiskunde een herexamen moest doen; het cijfer was te laag, gelukkig kreeg ik een herkansing. Alle goede cijfers van de andere vakken bleven staan en voor wiskunde kreeg ik een geheel nieuwe kans. Het koste mij wel de zomer vakantie, die moest ik besteden aan het studeren, maar dit betaalde zich uit in een beter cijfer, zodat ik alsnog mijn diploma kreeg.


Ik was maar wat blij met deze mogelijkheid, eigenlijk ben je gezakt en toch krijg je de kans om alsnog te slagen het oude cijfer telde niet meer werd vernietigt uitgewist. Mijn oudere zus had dit een paar jaar eerder met een ander vak, ik meen Duits, maar zij viel onder de oude regeling en moest het laatste schooljaar in zijn geheel overdoen en voor alle vakken weer examen doen, om te slagen. Dit wetende besefte ik hoe dankbaar ik mocht zijn wat een genade, dankzij de nieuwe regeling waar ik onder viel.

Het oude en nieuwe verbond, oftewel de wet of genade. De oude of nieuwe regeling.

“Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan; zie, het nieuwe is gekomen. En dit alles is uit God, die door Christus ons met Zich verzoend heeft, door onze overtredingen ons niet toe te rekenen.” 2 Corinthiërs 5:17 en 18.

“Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn door Jezus Christus gekomen.” Johannes 1:7.

“Nu is ons oude ik gestorven en daardoor zijn we bevrijd van de wet. Die geldt niet meer voor ons. We zijn nu nieuwe mensen. Ons leven wordt niet meer bepaald door de wet, maar door de Heilige Geest.” Romeinen 7:6 (Bijbel in gewone taal).

Is dat niet geweldig dat we allemaal opnieuw mogen beginnen met een schone lei, de oude negatieve cijfers tellen niet meer mee als beeld van ons oude leven, we hoeven niet een geheel jaar te wachten of over te doen, nee dit nieuwe jaar mag direct een nieuwe start zijn. God denkt niet eens meer aan ons verleden; zover het oosten van het westen is, zijn onze zonden weggedaan. We kunnen weer nieuwe verwachting hebben, hoop voor de toekomst.

“Want de genade Gods is verschenen, heilbrengend voor alle mensen, verwachtende de zalige hoop en de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en Heiland, Christus Jezus.” Titus 2:11 en 13.

Wat een Genade !

Wij wensen iedereen een verwachtingsvol, een beloftevol, een hoopvol en gezegend 2018.
Adri en Marjolijn.

Categorieën: Overdenkingen