Op 21 juni was het alweer de langste dag, dat wil zeggen dat het deze dag het langst licht is; de tijd tussen zonsopgang en zonsondergang. Het is een keer punt, want dan weten we dat we weer langzaam richting de kortste dag
gaat. Natuurlijk merken we dat niet direct, het gaat ook heel langzaam; de dagen worden elke dag enkele minuten
korter, maar er komt een moment dat het ineens echt opvalt, dan moeten we in huis opeens weer het licht aandoen
om alles goed te kunnen zien. Hier zijn wij in het natuurlijke op voorbereid, een kwestie van een schakelaar omzetten en er is licht. Moderne technieken hebben het zelfs mogelijk gemaakt, dat wanneer het donker wordt, het licht vanzelf aangaat.
Wat heeft dit nu te maken met ons geestelijk leven?
Gods Woord spreekt vaak over licht en duisternis, over dag en nacht met betrekking op ons leven als christen.
Het bepaalde mij vanwege een prediking hierover weer eens bij het verhaal van de vijf wijze en de vijf dwaze meisjes uit Mattheüs 25. Dat spreekt over olie die opraakt, het licht dat langzaam dooft.
Van de tien meisjes waren vijf meisjes hierop voorbereid en hadden voldoende olie om in het licht van hun lamp
te wandelen, de bruidegom achterna, toen Hij voorbij kwam.
Hoe voorbereid zijn wij?
Hebben wij voldoende olie? (beeld van de Heilige Geest).
Zijn wij vol genoeg van Jezus, dat wanneer de nacht ons overvalt, wij onze lamp brandende hebben?
Het kan in ons geestelijk leven ook zo zijn als in het natuurlijke, dat we het niet zo snel in de gaten hebben dat het langzaam donker wordt, de olie opraakt, het vlammetje kleiner wordt, totdat je het ineens door hebt, hoe donker het om je heen is.
Jezus zegt ons: “Wees waakzaam dat de nacht je niet overvalt.”
Wij hoeven niet te vrezen, maar we moeten wel waakzaam zijn!
“Laten uw lendenen omgord zijn en uw lampen brandende”.
(Lucas 12:35).
Jezus geeft ons deze opdracht en belofte in Johannes 8:12
“Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben.”
Dus: volgen, gehoorzamen, dan heb je het licht! Dan ga je met de bruidegom mee. Wandel je in het licht. Wat een geweldig nieuws dat wij elke dag bij Jezus kunnen zijn.
Wij hebben elke dag toegang tot het Licht dat over ons schijnt en wij kunnen elke dag gevuld worden met de olie van de Heilige Geest.
Dan zullen we net als Mozes zijn, die van de berg kwam en daar God had ontmoet. Zijn aangezicht straalde door de glans van het Licht.
Zo kunnen wij ook schijnende lichten zijn voor deze wereld.

Tot slot deze zegen uit Numeri 6: 24-26 “De HERE zegene u en behoede u; 25 de HERE doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig; 26 de HERE verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.”
Gods zegen gewenst, voor iedereen.
Adri en Marjolijn.

Categorieën: Overdenkingen