Leven door Geloof.
Leven door of uit geloof, hoe doe je dat?
In het dagelijks leven doen we het allemaal, vertrouwen (geloven) in mensen en spullen, gebruiksvoorwerpen; bijvoorbeeld, het gebruik van de auto, of de stoel waar we op gaan zitten. Ik geloof niet, dat je elke keer als je gaat zitten denkt, zou die stoel mij wel houden? Nee, dat geloof je, daar vertrouw je op. Ook met een auto, hoe vaker hij het goed doet, des te groter is je vertrouwen dat het een goede auto is die je niet in de steek laat.
Hoe is dat met ons geloof in God? God van trouw, U verandert nooit. Elke dag geloven.
Smith Wigglesworth, een bekende predikant uit de vorige eeuw zei eens: “Angst kijkt, geloof springt“.
Kunnen wij een geloofsheld zijn?
Geloofshelden, de Bijbel noemt er in de Hebreeën brief, hoofdstuk 11, heel wat op.
Wat waren dat dan voor speciale mannen en vrouwen dat zij in die rij met namen staan? Waaraan moet je voldoen om een geloofsheld te worden of te zijn?
Ze staan genoemd om ons te bemoedigen, aan te sporen om ook vast te staan in geloof.
Dus kunnen wij van hen leren.
Ik noem er even een paar en neem ze onder de loep, hoe was hun leven.
Een heel opvallende is Rachab de hoer. Wat was er zo bijzonder aan haar? Eigenlijk niets. Wat zij deed was de spionnen helpen te ontsnappen en te geloven dat zij en haar familie gespaard zou blijven als Jericho en zijn bewoners vernietigd zou worden. Eén ding moest zij doen, in geloof een rood lint uit haar raam laten hangen.
Er was geen enkele garantie, dan het woord van de spionnen, maar dat was voor haar genoeg en zij gehoorzaamde en werd gespaard samen met haar familie.
Noach, vind ik ook z’n mooi voorbeeld. Wat een opdracht kreeg hij van God: ‘Bouw een ark, want de aarde zou overstromen. Wat een tijd ging er voorbij voordat het gebeurde, maar Noach gehoorzaamde en werd gered!
Hebr. 11:7 Door zijn geloof bouwde Noach, toen hem te kennen was gegeven wat er zou gebeuren, nog voordat dit voor iemand zichtbaar was, gehoorzaam een ark om daarmee zijn huisgenoten te redden. Zo veroordeelde hij de wereld en verwierf hij de gerechtigheid die voortkomt uit het geloof.
Waren deze twee en al die anderen, buitengewone mensen? Welnee, maar wel personen die God eerden door Hem te gehoorzamen en hun geloof en vertrouwen op Hem te stellen.
Leven uit geloof, dat maakt je een geloofsheld!
Gewoon vertrouwen op God en Zijn woord én ernaar handelen.
Dat is wat deze mensen deden, mensen zoals als wij.Hoe doe je dat? Leven uit en door geloof? Daar willen we dit seizoen met de Bijbelstudie als thema “elke dag geloven” mee aan de slag gaan, omdat we allemaal geloofshelden kunnen zijn.
Wij wensen u allen Gods zegen toe,
Adri en Marjolijn.

Categorieën: Overdenkingen