Leven door Geloof.
Historymaker (geschiedenismaker).
Nu ruim 2000 jaar geleden vond er een bijzondere gebeurtenis plaats, die de geschiedenis van de mens en deze wereld voor altijd zou veranderen.
Jezus Christus kwam naar deze aarde met een geweldige opdracht en een boodschap, de mensen weer met God te verzoenen. Een boodschap van hoop, liefde en vrede.
Binnenkort vieren we die gebeurtenis met Kerst.
Het gebeurde op een bijzonder manier, dat door een groot deel van de wereld niet werd opgemerkt. Wat klein begon, is nu wereldwijd bekend. Maar Jezus Christus maakte geschiedenis.
Een lied van een bekende Gospelgroep zegt dat wij ook de geschiedenis mee kunnen bepalen.
Het is waar, als mensen bidden, de hemel opengaat. Dan zullen koninkrijken schudden en ik geloof dat, als mensen bidden, blinden zullen gaan zien en gebondene vrij worden, doden opstaan. Ja dat geloof ik. Het is waar, dat als mensen opstaan in de kracht van God en in Zijn waarheid, we wonderen zullen zien. Ja dat geloof ik.
Ook ik mag geschiedenis maken, het verschil in dit land, mijn omgeving, door de waarheid te spreken tot alle mensen. Ik sta op en kom in beweging. We zullen wonderen zien, de engelen zullen zich verheugen. Ja het is waar, ik geloof het. Ik wil geschiedenis maken, wij leven voor U, Jezus. (een vrije vertaling lied Historymaker van Delirius)
Jesaja 6:8 Daarop hoorde ik de stem des Heren, die zeide: Wie zal Ik zenden en wie zal voor Ons gaan? En ik zeide: Hier ben ik, zend mij. Wie zal Ik zenden? De vraag van God. God was op zoek naar boodschappers voor een volk dat leefde in duisternis.
Heer zend mij! Is het antwoord van de profeet Jesaja.
Er was in die tijd niemand meer die het woord van God aan Zijn volk overbracht. Jesaja twijfelt, ben ik wel geschikt om te spreken? Dan raakt God zijn lippen aan en maakt hem rein en bekwaam.
Ook in deze tijd wil God mensen zenden en laten spreken. In hoeverre zijn wij beschikbaar. Jezus geeft ons de opdracht discipelen te maken en tegelijker tijd geeft Hij ook de heilige Geest om ons toe te rusten. Het mag ook klein beginnen, maar het zal levens veranderen.
Op zondag 20 november is er een doopdienst, dat past precies in de opdracht die Jezus ons gaf in Mattheüs 28.
Mattheüs 28:19 -20 Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, 20en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’
Er vindt een gesprek in de hemel plaats. Een engel vraagt aan Jezus “Heer u hebt op aarde gewandeld en de mensen uw boodschap gebracht en nu”? Jezus antwoord: Ik heb discipelen opgeleid en Mijn kennis overgedragen en zij hebben dat weer aan anderen verkondigd, zodat die ook mijn discipelen werden en deze verkondigen het ook weer totdat de hele wereld weet wie Ik ben. Maar oppert de engel: “wat is het plan als zij het niet doen”? Er is geen ander plan antwoordt Jezus. Jezus rekent op ons, dat past in het plan met ons leven. Wij zijn Zijn boodschappers voor een wereld in nood en in duisternis. Hij heeft ons bekwaam gemaakt.
Wij wensen u allen Gods zegen toe,
Adri en Marjolijn.

Categorieën: Overdenkingen