Vrijheid in Christus
Dit najaar willen we graag als gemeente het thema “Vrijheid in Christus” gaan behandelen.
De Vrijheid in Christus studie is gebaseerd op de twee bekendste boeken van Neil T. Anderson: Overwinning over de duisternis en De Bevrijder. Het is een duidelijke en effectieve manier om vruchtbare discipelen te worden.
Deze studie helpt ons gelovigen de waarheid over wie we in Christus zijn eigen te maken; de strijd tegen de wereld, het vlees en de duivel te begrijpen en te overwinnen; de autoriteit die we nu hebben, persoonlijke en geestelijke strijd op te lossen, te begrijpen en persoonlijke verantwoordelijkheid te nemen om te leven in de vrijheid die we gewonnen hebben.
Deze studie bestaat totaal uit dertien avonden.
In het najaar zes avonden en in het voorjaar zeven avonden.
De Bijbelstudie avond en één van de huiskring avond gaan we gezamenlijk invullen met deze studie.
Het is de bedoeling om zoveel mogelijk deze studie te volgen.
Noteer alvast de volgende data:
9 september 20.00 uur introductie avond,
16 en 30 september 19.30-21.30 uur,
14 en 28 oktober 19.30-21.30 uur,
11 en 25 november 19.30-21.30 uur.

Categorieën: Overdenkingen