Romeinen 6:4 ‘zo ook wij, in een nieuw leven zouden wandelen.

Vakantiebestemming daar doe je alles voor om een zo goed mogelijk voorbereide reis te hebben om uiteindelijk op je bestemming te komen. Alleen al het uitzicht daarop geeft vaak al veel goeds, het uitzien naar wat gaat komen. Dat geldt ook voor ons leven vaak hebben we een verwachtingspatroon.

Een ieder heeft daar zo zijn idee over, maar ik denk dat in grote lijnen de meeste van ons dezelfde levensverwachtingen hebben en dat is goed. Het is goed om doelen te stellen in je leven, dat houdt je in beweging, maar het moet niet zo zijn dat deze doelen ons weg houden van onze werkelijke bestemming. Wij als Gods kinderen, zijn bedoeld om op onze bestemming te komen. Ja, het paradijs is uiteindelijk onze eindbestemming, maar we zijn hier niet zomaar op aarde. God heeft een plan met ons leven een bestemming, daar mogen we in wandelen. We zijn uiteindelijk erfgenamen en ons is door de heilige Geest een voorschot gegeven.

Romeinen 6:4 “Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen.” (HSV)

Hoe weet ik wat mijn bestemming is in dit nieuwe leven? Dat staat beschreven in Gods Woord; in je bestemming wandelen, is leven volgens de principes vanuit Gods Woord. Eén van de dingen, wat betreft onze bestemming is, dat we gaan lijken op onze oudste broer Jezus, “Laat ons mensen naar ons beeld maken” (Gen. 1:26). Uiterlijk mogen we allemaal verschillend zijn maar ons innerlijk wordt gevormd naar het beeld van God; dat wij allen Zijn heerlijkheid weerspiegelen.Erfgenaam zijn geeft ook verantwoordelijkheden.

Efeze 4 : 1 “Als gevangene in de Here, vermaan ik u dan te wandelen waardig der roeping, waarmede gij geroepen zijt.”

Verspeel je erfenis niet Geef het niet weg.

Esau deed dat wel, hij gaf toe aan zijn vleselijke behoeften (een bord linzensoep rood van kleur, geef mij dat rode vroeg hij aan Jacob.” Gen. 25:29-34) Honger deed hem zijn eerstgeboorte recht verkopen, daardoor raakte hij niet alleen zijn eerstgeboorte recht kwijt, maar verloor uiteindelijk ook de zegen.

Waardig te wandelen volgens je roeping. Paulus spoort ons aan, hij bemoedigt ons, omdat hij weet, dat dan ook de zegen van God ons deel zal zijn en dat ook wij, tot zegen voor anderen zullen zijn.
Zo was dat ook bij Paulus, toen hij op weg naar Rome was. Hij kwam niet alleen in Rome aan, maar allen die aan boord waren. Na de schipbreuk kwamen zij veilig aan land, zoals God het had gezegd.
Als wij in onze bestemming komen, zullen velen dat zien en … ervaren.

Een gezegende reis toegewenst,
Adri en Marjolijn.

Categorieën: Overdenkingen