We zijn allemaal wel eens wat kwijt en wat doe je dan? Je gaat zoeken waar het gebleven is. Je probeert je ter herinneren waar je het hebt neergelegd en hoe  vervelend is het, als je het niet meer weet. Die ervaring hebben wij ook gehad na onze verhuizing, hoe zorgvuldig we het ook hebben ingepakt en de dozen gemerkt met wat erin zit, zijn er toch altijd dingen die op één of andere manier kwijtraken. Je gaat het pas missen op het moment dat je eraan denkt of je het nodig hebt. Dat wordt dus zoeken. Het kan ook zijn dat je op zoek bent naar iets dat je wil kopen, een bepaalde bank voor in de huiskamer bijvoorbeeld. Je weet ongeveer wat je wilt, welk model en kleur, maar niet precies hoe hij er dan uit zal zien in het echt. Dus ga je woningwinkels af op zoek naar die bank die aan je verwachting moet voldoen. En wat ben dan je blij als je de juiste vind!

Zo was het ook met de wijzen uit het oosten. Zij wisten aan de hand van de geschriften en de ster die zij aan de hemel gezien hadden, dat er een koning was geboren in Israël, de koning der Joden en gingen op zoek naar hem om hulde te brengen. Ze wisten niet wat ze konden verwachten, maar zij wilde hem met eigen ogen zien en aanbidden. Uiteindelijk vonden zij hem toen zij de ster zagen, verheugden zij zich met zeer grote vreugde. En zij gingen het huis binnen en zagen het ​kind​ met ​Maria, zijn moeder, en zij vielen neder en bewezen hem hulde. (Mattheüs 2:10-11).

Hun zoektocht had ze gebracht bij de persoon die zij zochten.

Een Bijbeltekst zegt: “ zoekt en gij zult vinden” (Mattheüs 7:7). De mens is altijd op zoek naar geluk naar vrede, naar voldoening, naar vervulling, acceptatie, maar er is er maar één die ons dat kan geven, namelijk Jezus de Koning der Koningen, de Vredevorst, de complete tekst uit Mattheüs 7:7 en 8 zegt dit: “Bidt​ en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden; klopt en u zal opengedaan worden. Want een ieder, die ​bidt, ontvangt, en wie zoekt, vindt, en wie klopt, hem zal opengedaan worden.” Met andere woorden, als je serieus op zoek naar Hem gaat, zul je het vinden en zal je het ontvangen, mag je binnen komen, wat een  bemoediging. Daarom is Jezus naar deze wereld gekomen om zich te laten vinden door ons zoekende mensen en als je bij Hem aanklopt, doet Hij open en als je vraagt geeft hij wat je nodig hebt. Vrede, acceptatie, blijdschap en vervulling. Hoe? Door Zijn genade en liefde  “Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden worde”. Johannes 3:16 en 17.

Wie wil dat nou niet vinden!

Gods rijke zegen, Adri en Marjolijn.

 

Categorieën: Overdenkingen