Over de VEG

Elke eerste zondag van de maand is er naast de prediking ook viering van het Avondmaal, dan staan we stil bij Jezus dood en opstanding met brood en wijn.

Op elke eerste en derde dinsdag van de maand (na de viering van het avondmaal) komen de huiskringen bij elkaar. Er is een huiskring in De Bilt en in Maartensdijk. Gezamenlijk wordt er een thema behandeld, de avond begint om 20.00 uur.

Op de tussenliggende dinsdagavonden is er Bijbelstudie, een zendingsavond, of een thema avond. Deze bijeenkomsten worden gehouden in de zaal boven en beginnen om 20.00 uur, de koffie staat om 19.45 uur klaar.

Elke woensdagavond is er een gebedsbijeenkomst. De avond is van 19.00 tot 20.00 uur. Gebed is de manier om in contact met God te komen. We geloven dat als we bidden voor de zieken, voor noden, voor De Bilt, voor zendelingen, voor ons land, dat God onze gebeden verhoort en dat door de Heilige Geest mensenharten aanraakt en openbaring geeft.