Wandelen in geloof, de wedloop lopen

Hebreeën 12:1-2: “Welnu dan, laten ook wij, nu wij door zo’n menigte van getuigen omringd worden, afleggen alle last en de zonde, die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt, terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de Leidsman en Voleinder van het geloof. Hij heeft om de vreugde die Hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht en zit nu aan de rechterhand van de troon van God.

Aan het begin van het nieuwe jaar zijn daar vaak onze goede voornemens. De eerste dagen, soms weken lukt het ons nog wel om die voornemens te houden. Maar geleidelijk aan sluipt het er in dat het niet lukt om vast te houden aan die voornemens en vallen we terug in onze oude patronen. Met ons geloof kan het soms ook die kant op gaan, vaak zijn het de kleine vossen die ons doen struikelen. We laten ons afleiden of leiden door ons gevoel en de omstandigheden en vergeten wie we zijn in Christus. Zo raken onze doelen uit het zicht. Het is juist goed om een doel te hebben in je leven, je ergens op te richten, anders leef je een doelloos leven.God heeft een doel, een plan voor ons leven.Een duidelijk levensdoel is één van de grootste zegeningen die God heeft ingebouwd in het leven van zijn kinderen. Ons geloof in Jezus Christus geeft ons perspectief en een doelbewuste richting. Het doel is bekend, de route is bekend; wij kunnen de wedloop lopen, het is geen sprint, maar een lange afstand, dus volharding is nodig! Paulus spoort ons aan in Hebreeën 12 om alles wat ons hindert weg te doen en de wedloop lopen met volharding, we moeten onze ogen richten op Jezus. Jezus is ons voorbeeld en onze inspiratie. Op het moment dat we onze ogen van Hem afwenden, verliezen we de mogelijkheid om als winnaar over de eindstreep te komen.Hij is degene die alles in beweging zet. Hij is de drijvende kracht van ons geloof. Maar soms verliezen we uit het oog dat Jezus óók de voleinder is. Hij is niet alleen de wedloop met ons begonnen, maar Hij maakt hem ook af. Jezus bracht ons aan de start en Hij zal ons ook in staat stellen de finish te bereiken.Als er de komende periode moeilijkheden zijn, bedenk dan dat Hij jou geloof geeft voor datgene waar je doorheen moet of wat je moet presteren. Hij is degene die het benodigde geloof in jou plant. Hij ziet er ook op toe dat je het doel haalt; Hij is jouw Leider en Voleinder.

Wij wensen u allen Gods zegen toe,
Adri en Marjolijn van der Mast

 

Categorieën: Overdenkingen