Als je bijvoorbeeld met de trein wilt reizen, koop je een kaartje met daarop de bestemming, je einddoel.
Hoe gaat de reis verlopen, op welk station stap je in, neem je de stoptrein, de sneltrein of de intercity?
Als je einddoel bepaald is, wil het nog niet altijd zeggen dat je daar rechtstreeks zonder oponthoud aankomt. Er zijn allerlei omstandigheden die ervoor kunnen zorgen dat de reis vertraagt, zoals een omleiding, een storing, bovenleiding (koper) gestolen, wisselstoring of weersomstandigheden, blad op de rails, vorst en zo kan ik nog wel even doorgaan. De NS biedt je geen zekerheid in deze tijd, uiteindelijk geeft je gekochte ticket wel recht om op je bestemming te komen.
Ons leven als christen is niet anders, we zijn op reis met een bestemming: De hemel, eeuwig leven. Heb je eenmaal je hart aan Jezus gegeven, dan zegt Jezus: Wie in Mij gelooft met heel zijn hart en dat met zijn mond beleid, geef Ik eeuwig leven. Joh.6:47.
Dus dan zit de eindbestemming wel goed, tenminste als je die belijdenis vasthoudt! Maar hoe is de weg ernaar toe, wat voor doelen heb je voor ogen en zijn die in lijn met Gods doelen voor jou leven? Natuurlijk kan er van alles op ons levenspad komen zowel goede, positieve gebeurtenissen, als negatieve, strijd, verdriet of verlies van een dierbare. Dit kan de koers van je leven behoorlijk beïnvloeden. Maar wat is Gods belangrijkste doel voor ons leven? Dit zegt 2 Korinthe 3:16-18: Maar telkens wanneer iemand zich tot de Here bekeerd heeft, wordt de bedekking weggenomen. De Here nu is de Geest; en waar de Geest des Heren is, is vrijheid. En wij allen, die met een aangezicht, waarop geen bedekking meer is, de heerlijkheid des Heren weerspiegelen, veranderen naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid, immers door de Here, die Geest is.God houdt van ons en geeft ons Zijn belofte voor ons leven. Hier op aarde mogen wij daar vanuit leven, onze identiteit is in Hem, zodat we op Hem gaan lijken.
Dit is Gods eerste doel met ons leven, de ontwikkeling van ons karakter, dat wij de persoon worden die God wil, dat je bent een goddelijk doel.
In tegenstelling tot de NS en al de omstandigheden is er in dit geval maar één persoon, die jou wég kan houden van je bestemming in dit leven en dat ben jijzélf; waar richt je je op, op de omstandigheden of op de belofte van God.
Er staat in Hebreeën 12:2 “Laat ons oog daarbij (alleen) gericht zijn op Jezus, de Leidsman en Voleinder des geloofs, die, om de vreugde, welke vóór Hem lag, het kruis op Zich genomen heeft, de schande niet achtende en gezeten is ter rechterzijde van de troon Gods.
Aan ons de keus, om de persoon te worden, die God voor ogen heeft. Dat is onze bestemming, zodat wij hier zijn heerlijkheid weerspiegelen.
Ons gebed is dat uw persoonlijke reis en die samen met de gemeente een mooie en gezegende reis zal zijn.
Ook voor het nieuwe jaar, 2016.

Wij wensen u Gods zegen toe.
Adri & Marjolijn.

Categorieën: Overdenkingen