Margreet liet een presentatie zien van het werk van Oaza in Servië. Miki had de prediking over Jacob en de ladder vanuit Genesis 28 vers 12 tot 19; Wat een ontzagwekkende plaats is dit,’ zei hij, ‘dit is niets anders dan het huis van God, dit moet de poort van de hemel zijn!’ vers 17. Zo kan u ook God ervaren, persoonlijk, maar ook in de gemeente.


De plaats waar de verbinding is tussen God en mensen. Waar ook correctie is, om het doel van God te kunnen bereiken. Hier wordt ook toewijding verwacht, vers 22 en ik beloof dat ik u dan een tiende deel zal afstaan van alles wat u mij geeft. Waar uw schat is, daar is uw hart, Matth. 6:21. Door de verbinding met God komt er investering in de gemeente uit voort. Waar is uw schat? We hoeven het niet te doen op eigen kracht, maar door de connectie, de verbinding met God. Hij leidt ons net als Jacob door het leven heen, vertrouw op Zijn beloften.

Categorieën: Overdenkingen