Lieve broeders en zusters.

Nu het weer lente is, zijn hier in Nijkerk de schapen weer buiten, ze lopen in het grasland langs de ringweg. Wat mij opvalt, er is geen herder te bekennen, de schapen lopen vrij rond in een groot afgerasterd gebied. Dit biedt hen voldoende veiligheid gezien de rust die er heerst, de lammetjes huppelen vrolijk rond, de moeders grazen en hier en daar liggen er schapen lekker te luieren in het voorjaar’s zonnetje. Natuurlijk is er wel een herder want hij is degene die telkens op een andere plek de omrastering plaatst waar weer voldoende gras is.

Waarom vertel ik dit? Soms voel ik mij als herder zonder schapen, geen contact met de gemeente leden dan door mail, app of bellen, alles op afstand, maar weet dat wij op onze manier bij jullie betrokken zijn, door middel van gebed en de bovengenoemde manieren, hopende zo jullie toch van voedsel te voorzien en van Gods vrede.

Het is een vreemde tijd, niemand weet naar menselijke maatstaven, hoe het verder gaat en hoe lang dit alles nog gaat duren. Volhouden wordt er steeds gezegd, hou vol! We worden beproeft. Laat de bijbel daar nu ook iets over zeggen, Jacobus 1: 2 -4 Het moet u tot grote blijdschap stemmen, broeders en zusters, als u allerlei beproevingen ondergaat.  Want u weet: wanneer uw geloof op de proef wordt gesteld, leidt dat tot standvastigheid.  Als die standvastigheid ook daadwerkelijk blijkt, zult u volmaakt en volkomen zijn, zonder enige tekortkoming (NBV vertaling). Het staat wel vast dat we soms door dingen heen moeten, maar hoe gaan we erdoor heen en wat maakt ons anders dan de wereld? Ons geloof in de Goede Herder, Jezus Christus! Hebreeën 11:1 Het geloof legt de grondslag voor alles waarop we hopen, het overtuigt ons van de waarheid van wat we niet zien (NBV vertaling). Ons geloof, ons vertrouwen op Jezus is ons fundament, de vaste grond waarop wij staan. Dat geloof geeft ons hoop, dat geeft ons zicht op Hem, de Herder, dat Hij ons hier uitleiden zal. Weet dat je veilig bent achter het bloed van Jezus, net als de schapen achter de afrastering zich in alle rust bewegen. De Israëlieten schuilde ook achter het bloed (beeld van Jezus) aangebracht op de bovendorpel en de deurposten, de doods engel ging hen voorbij.

Lieve mensen wij mogen niet alleen schuilen, maar ook proclameren in de naam van Jezus, de kracht van Zijn bloed. Daar is kracht, wonderbare kracht in het bloed van het Lam. Dat heeft ook corona overwonnen! Geen andere naam dan de Naam van Jezus.

Wij spreken  Gods zegen over jullie uit, Zijn bescherming en Zijn kracht zijn jullie deel door de Heilige Geest die in ons is.

Adri en Marjolijn.

Categorieën: Overdenkingen