1 Korinthe 3: 10-11  “Naar de ​genade​ Gods, die mij gegeven is, heb ik als een kundig bouwmeester het fundament gelegd, waarop een ander voortbouwt. Maar ieder zie wel toe, hoe hij daarop bouwt. Want een ander fundament, dan dat er ligt, namelijk ​Jezus​ ​Christus, kan niemand leggen.”

Een fundament, hoe belangrijk is dat? Regelmatig lees je in de krant dat er een gebouw is ingestort, oorzaak? Een verkeerd of slecht fundament. Alles staat of valt, op den duur, als het fundament goed of slecht is.

Zelf heb ik in de jaren dat ik als loodgieter werkte, genoeg funderingen gezien. Daar moest je dan de riolering, water en gasleidingen in aanbrengen voordat de begane grondvloer erop ging en later de muren gebouwd werden.

Een bodem onderzoek wijst uit, met wat voor soort ondergrond je te maken hebt; klei, zand  of rotsachtig (komt in Nederland bijna niet voor).

Aan de hand hiervan bepaald men hoe het fundament moet worden. Met heipalen bijvoorbeeld, die diep in de grond geslagen worden, tot op een vaste onderlaag, waarna dan het beton kan worden aangebracht. Veel huizen in  Amsterdam zijn op houten palen gebouwd. Wijzelf hebben in Leersum gewoond, op de zandgrond en daar was een stenen fundering van verschillende lagen genoeg om ons huis te dragen. Uiteindelijk zie je bijna niets meer van de fundering, maar het is ó zo belangrijk! Onzichtbaar, maar verbergt een tal van belangrijke aspecten.

Zo ook de aan- en afvoer van water, gas, riool en elektra. En tegenwoordig, kabel en glasvezel voor ons internet. Dit alles bepaald hoe sterk en goed het huis is. Dat er geen verzakkingen zijn welke de veroorzaak zijn van klemmende deuren of scheuren.

Paulus schrijft aan de Corinthiërs, hoe belangrijk een geestelijk fundament is en hoe je daar op bouwt.

We weten allemaal dat Jezus ons fundament is, de rots waarop wij ons leven mogen bouwen. Voor ons is er geen ander fundament, het is het allerbeste! Daar moet je ook niets aan veranderen.

Jezus is de weg, de waarheid en het leven. Er is geen andere weg tot God de Vader. Op die geloofswaarheid mogen wij bouwen en Paulus voegt er aan toe: “Zie toe, hoe je bouwt.”  Met andere woorden, waarmee en op wat voor een manier.

Met dit thema willen we het nieuwe seizoen aan de slag gaan.

Het is voor ons als persoon heel belangrijk, maar zeker ook voor de gemeente.

Wij zien ernaar uit om samen met jullie te bouwen op het fundament, dat is Jezus onze Heer, onze Rots. En zoals Paulus zegt: “Want een ander fundament, dan dat er ligt, namelijk ​Jezus​ ​Christus, kan niemand leggen.

Een mooi seizoen toegewenst en Gods rijke zegen, Adri en Marjolijn.

 

 

Categorieën: Overdenkingen