Verandering, een nieuwe doorbraak of blijft alles bij het oude? Hebben we een keus? Ja, ik denk van wel. Mark Zuckenberg schreef dit: “Het grootste risico is om geen risico te nemen.” In een wereld die snel veranderd, is de enige strategie om te falen de keus om geen risico te nemen. Met andere woorden, als je niets doet, verandert er ook niets en is het resultaat negatief, stilstaan is achteruitgang.

Een nieuw jaar zonder angst/belemmeringen.

Angst kennen we allemaal, het zit in onze menselijke natuur. Het geeft ons ook een zekere bescherming tegen gevaar of gevaarlijke situaties. Angst ontkennen heeft niets met moed of dapper zijn te maken. Moed is er voor nodig om je niet door de angst te laten leiden of je te laten overmeesteren. Moed is niet de afwezigheid van angst, maar dat er iets belangrijker is dan die angst. Moed om al die denkbeeldige angsten onder ogen te zien en je leven terug te winnen.

Hoe vaak zijn we niet bang om fouten te maken? Bang voor afwijzing? Bang voor vernedering? Bang om in het openbaar te spreken? Bang om door familie en vrienden te worden uitgesloten? Bang voor fysieke ontberingen zoals bijvoorbeeld ziekte? Zelfs bang om succesvol te worden, doe maar gewoon?

Al deze gevoelens en gedachten kunnen ons tegen houden! Hoe zou het zijn? Hoe zou je leven eruit zien als je nergens bang voor zou zijn? Zou je dan meer risico’s durven nemen? Wetende dat zelfs in het slechtste geval je niets kan overkomen? Zou je eerder en vaker je mond open doen?  Zou je je op dingen (projecten) storten waarvan je al zolang droomt? Hoe zal je nieuwe jaar eruit zien, als je dat zonder angst en vertrouwen tegemoet ziet? Het kan! Jazeker! En wel hierdoor, wij hebben een God die in alles heeft voorzien!

Jesaja 41:10  Wees niet bevreesd, want Ik ben met u, wees niet verschrikt, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met Mijn rechterhand, die ​gerechtigheid​ werkt.

Galaten 4:6 Nu, omdat u ​kinderen​ bent, heeft God de Geest van Zijn Zoon uitgezonden in uw ​harten, Die roept: ​Abba, Vader!

Mattheüs 6: 8 Word dan aan hen niet gelijk, want uw Vader weet wat u nodig hebt, voordat u tot Hem ​bidt.

Johannes 7: 11 Als u, die slecht bent, uw ​kinderen​ dan goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal uw Vader, Die in de hemelen is, goede gaven geven aan hen die tot Hem ​bidden.

Romeinen 5:5 Wij hebben een God die ons als liefdevolle hemelse Vader in alles door de heilige Geest zal bijstaan en voorzien, de liefde van God is door de heilige Geest in onze harten uitgestort

1 Johannes 4:18 Er is in de ​liefde​ geen vrees, maar de volmaakte ​liefde​ drijft de vrees uit.

We mogen in 2020 uitstappen in geloof, verwachten dat dingen gaan veranderen, het enige wat wij moeten doen, is op Hem zien bij Wie alle dingen mogelijk zijn, wat is het risico? Vertrouw op Hem, Hij die trouw en betrouwbaar is.

Wij wensen iedereen een uitdagend en gezegend 2020 toe.

Adri en Marjolijn.

 

 

Categorieën: Overdenkingen