Johannes 10:10 Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en

overvloed hebben.

Wat een krachtige en bemoedigende woorden die Jezus hier uitspreekt en die woorden zijn bedoeld voor allen die Hem, Jezus, als Heer en redder van hun leven aannemen.

Jezus spreek hier over leven. Hij spreekt over het eeuwige leven, maar ook over het leven in het heden.

Mensen zonder Jezus zijn levend dood, daar spreekt de Bijbel over: geen hoop, geen toekomst. Voor hen is het glas al half leeg, maar voor degene die geloven, is het glas half vol, sterker nog, het glas is gevuld, zo vol dat hij over-stroomt.

David schrijft in Psalm 23:5 -6 U maakt voor mij de ​tafel​ gereed voor de ogen van mijn tegenstanders; U ​zalft​ mijn hoofd met olie, mijn ​beker​ vloeit over. Ja, goedheid en goedertierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven. Ik zal in het ​huis​ van de HEERE blijven tot in lengte van dagen.

Hij spreekt niet alleen over de toekomst, maar juist over het heden, al de dagen van mijn leven. Ik weet dat wij allemaal verschillend zijn en dat de één een wat meer positieve houding naar het leven heeft, dan de ander en dat als je door dingen heen gaat, het soms niet gemakkelijk is, maar David schrijf daar ook over in deze Psalm: “Al ga ik door een dal” en dan is zijn conclusie toch echt wat er staat in vers 5 en 6.

Als we Lucas 6 vers 38 lezen staat er dit; “Geef en aan u zal gegeven worden: een goede, vastgedrukte, geschudde, overlopende maat zal men u in de schoot geven, want met dezelfde maat waarmee u meet, zal er bij u ook gemeten worden.“ In eerste instantie zeg je misschien, ja maar dit gedeelte gaat het over hoe je met andere mensen omgaat, je houding, je verwachting, et cetera. Voor mij sprong eruit: waar meet je mee?

Juist die houding heeft voor mij te maken met verwachting, half vol of half leeg.

Wat verwacht je van God? Jouw houding tegenover God is vaak ook bepalend voor datgene wat je ervaart als Zijn zegeningen.

Zijn je verwachtingen klein, of zeg je: “Maar mijn God zal mij (u), overeenkomstig Zijn rijkdom, voorzien van alles wat ik (u) nodig hebt, in heerlijkheid, door ​Christus​ Jezus”  Filippenzen 4:19.

Bij God is er nooit een tekort, maar juist overvloed en wij mogen met die verwachting leven, vanuit Zijn overvloed. De God van zoveel meer.

Gods zegen,

Adri en Marjolijn.

 

 

Categorieën: Overdenkingen