Onze Visie

Ons fundament

Volle evangelie betekent de “blijde boodschap” in al zijn volheid, zoals deze verkondigd werd door Jezus Christus. De “volledige boodschap” zoals deze door profeten reeds werd aangekondigd en door Jezus Christus zelf werd bevestigd in Zijn leven en werken.

Doel

De gemeente stelt zich ten doel de verkondiging van Gods Woord, de Bijbel zodat de mensen tot geloof komen in Jezus Christus en dat het koninkrijk van God doorbreekt door de kracht van de Heilige Geest in het leven van elk persoon met het doel dat de uitwerking daarvan zichtbaar wordt.

Droom

Onze droom is dat de gemeente groeit in aantal en diepgang. Genezing, herstel en bevrijding meer en meer zichtbaar wordt naar geest, ziel en lichaam.

Leiderschap

Sinds november 2008 hebben Adri en Marjolijn het leiderschap van de VEG overgenomen. Zij zijn verantwoordelijk voor de geestelijke taken van de gemeente en daarnaast samen met het bestuur voor de praktische zaken.

Historie VEG de Bilt

De gemeente is in 1965 als huiskring begonnen. Omdat deze huiskring groeide, werd er vanaf september 1969 een zaal gehuurd in “de Meteoor” aan de Planetenbaan.