Giften

De gemeente is erkend als ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling via de VPE. (groepsbeschikking Vereniging van Pinkster- en Evangeliegemeenten RSIN: 810908463)

Uw gift mag u overmaken op IBAN: NL82RABO0308330927 BIC: RABONL2U t.n.v. Volle Evangelie Gemeente De Bilt.